ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

Κερδοφόρο ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2015 για την Viohalco.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν στα 10 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 50 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 2014.

Ανοδικά κινήθηκε και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18%, στα 1.721 εκατ. ευρώ, έναντι 1.455 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2014.

Αναλυτικότερα, τα βασικά μεγέθη της εταιρείας έχουν, ως εξής:

Το μεικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 85% και διαμορφώθηκε στα 183 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, από 99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Παρατηρείται επίσης σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 142%, που ανήλθαν στα 121 εκατ. ευρώ έναντι 50 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 2014.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα 60,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,7 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2014. Οι δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 1.745 εκατ. ευρώ, από 1.583 εκατ. ευρώ την 30η Ιουνίου 2014.

Πηγή: www.imerisia.gr