Ποσό 20,125 εκατ. ευρώ άντλησε από την αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποίησε η Trastor ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) και η οποία, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, καλύφθηκε κατά 83,6%.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου αποτελεί μέρος της συμφωνίας των βασικών μετόχων της εταιρείας (Τράπεζα Πειραιώς και Wert Red Sarl). Βάσει της συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς δεν συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου και έτσι η ΑΕΕΑΠ περνά στον έλεγχο της Wert Red Sarl, εταιρεία που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και ανήκει στη Varde Partners.