Γεώργιος Δόκιος, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ).

 

Ο τομέας της υγείας, ο κλάδος του φαρμάκου και σε αυτό το πλαίσιο ο φαρμακοποιός ειδικότερα, όπως καλά γνωρίζουμε όλοι, έχουν υποστεί τις βαριές συνέπειες της υφιστάμενης κρίσης. Ως λειτουργός στο πλαίσιο της προαγωγής της δημόσιας υγείας, ο φαρμακοποιός αποτελεί παράγοντα κομβικής σημασίας με αυξημένο κοινωνικό ρόλο, ιδίως στη σύγχρονη συγκυρία. Η στρατηγική θέση του στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) αναμένεται, εκ των πραγμάτων, να εξελιχθεί ανταποκρινόμενη στις επιταγές της εποχής. Στο Σύνδεσμο Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ) αντιλαμβανόμαστε τον φαρμακοποιό ως το στυλοβάτη της ΠΦΥ και θεωρούμε το συμβουλευτικό ρόλο του αναντικατάστατο.

Ο ΕΦΕΧ επιδιώκει την ανάδειξη της αυτοφροντίδας στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ΠΦΥ, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για αμφότερους τους πολίτες και τους επαγγελματίες της υγείας. Η εξάπλωση της χρήσης των ΜΗΣΥΦΑ ως βασικού εργαλείου της αυτοφροντίδας για την αντιμετώπιση κοινών και την πρόληψη σοβαρότερων ασθενειών συμβάλλει στην προάσπιση της ατομικής και δημόσιας υγείας, ελευθερώνει πολύτιμο χρόνο από το ιατρικό προσωπικό, αποσυμφορώντας το ΕΣΥ, και παράλληλα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΕΟΠΥΥ.

Ο κλάδος των ΜΗΣΥΦΑ, μέσω της προώθησης της αυτοφροντίδας ως αναπόσπαστου οργανικού μέρους της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία στη χώρα μας βρίσκεται στα σπάργανα και υπολείπεται συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να συμβάλει στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και να προσφέρει κίνητρα οικονομικής ανάπτυξης.

Με την προϋπόθεση της μεταρρύθμισης του υπάρχοντος αναχρονιστικού ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τα ΜΗΣΥΦΑ και την άμεση απελευθέρωση της διατίμησής τους, θα επιτευχθεί ο διπλασιασμός του μεγέθους της αγοράς από 362 εκατ. ευρώ το 2014 σε περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ το 2017 (τιμές χονδρικής)[1]. Σε τιμές λιανικής το όφελος θα αγγίξει τα 700 εκατ. ευρώ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αίρονται τα υφιστάμενα αντικίνητρα, με άμεσο αποτέλεσμα την αναθέρμανση του ανταγωνισμού στην αγορά, ο οποίος θα δημιουργήσει ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα, θα ξεκλειδώσει την αναπτυξιακή δυναμική των φαρμακευτικών εταιρειών και θα επιτρέψει παραγωγικές επενδύσεις στον κλάδο.

Η διεύρυνση της αγοράς ΜΗΣΥΦΑ και η ανάπτυξη της φαρμακευτικής επιχειρηματικότητας, που θα επιφέρει η πλήρης απελευθέρωση της διατίμησής τους, θα ενδυναμώσουν ποικιλοτρόπως την υφιστάμενη αλυσίδα αξίας του φαρμακευτικού κλάδου, δημιουργώντας, μεταξύ άλλων, ως και 1.500 νέες θέσεις εργασίας, σε μια χώρα η οποία βλέπει τα ποσοστά ανεργίας να εκτοξεύονται, διαρρηγνύοντας τον κοινωνικό ιστό. Επιπροσθέτως, ενδεχόμενη επέκταση του καταλόγου ΜΗΣΥΦΑ, ώστε να περιλαμβάνει φάρμακα που περιέχονται στους αντίστοιχους καταλόγους 7 τουλάχιστον κρατών-μελών της Ε.Ε., δύναται να εξοικονομήσει από την κοινωνική ασφάλιση τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ[2].

 

 

1. Εκτίμηση βασισμένη σε στοιχεία του IMS.

2. Μανιαδάκης Ν., Μυλωνάς Αντ. και Μυλωνάς Χ. (2012), Η αυτοθεραπεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ΕΣΔΥ.