Βελτιωμένα παρουσιάζονται οι πωλήσεις και η κερδοφορία του ομίλου Σαράντη κατά το εννεάμηνο του 2015, παρά τις επιπτώσεις που είχαν οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο εμπόριο και στην κατανάλωση.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 200,17 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 182,15 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,89%, η οποία τροφοδοτήθηκε τόσο από οργανική ανάπτυξη όσο και από νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του ομίλου. Η Ελλάδα παρουσίασε άνοδο πωλήσεων κατά 12,15% στα 76,90 εκατ. ευρώ, απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 62% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 8,53% στα 123,27 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 20,31% στα 18,49 εκατ. ευρώ από 15,37 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 9,23% από 8,44% το εννεάμηνο του 2014. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 15,66 εκατ. ευρώ από 12,72 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, αυξημένα κατά 23,09% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 7,82% από 6,98% το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 11,53% στα 14,20 εκατ. ευρώ από 12,74 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 7,10% από 6,99% το εννεάμηνο του 2014.

Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 15,79% σε 11,38 εκατ. ευρώ από 9,83 εκατ. ευρώ και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε σε 5,68% από 5,40% το εννεάμηνο του 2014.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, ο όμιλος Σαράντη έχει καθαρή θετική ταμειακή θέση ύψους 3,72 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις έχει βελτιωθεί περαιτέρω ως αποτέλεσμα αυστηρότερης πολιτικής πιστωτικού ελέγχου.

 

Πηγή: www.imerisia.gr