Λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους 4,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Πλαίσιο Computers στο πρώτο εξάμηνο του 2015, έναντι κερδών 9,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν 2,36 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 59,3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 7% στα 133 εκατ. ευρώ. Ας σημειωθεί ότι η επιχείρηση διευθύνεται από τον κ. Γεώργιο Γεράρδο ενώ κεντρικό ρόλο στην πορεία της επιχείρησης κατέχει και ο κ. Κώστας Γεράρδος (photo).

Η εταιρεία εμφανίζει πάντως ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα πλέον των 32 εκατ. ευρώ, που σε συνδυασμό με την υποχώρηση του δανεισμού οδηγούν σε ευρύτατη καθαρή ρευστότητα άνω των 24 εκατ. ευρώ.

«Η Πλαίσιο επηρεάστηκε από την αβεβαιότητα του πολιτικο – οικονομικού περιβάλλοντος και την αδυναμία πρόβλεψης για την επίτευξη συμφωνίας με τους θεσμούς, όχι τόσο σε επίπεδο πωλήσεων η υποχώρηση των οποίων διατηρήθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό, αλλά κυρίως στη μη δυνατότητα ισόποσης μείωσης του κόστους πωληθέντων, ιδίως λόγω της ανατίμησης του δολαρίου, και των γενικών λειτουργικών εξόδων, δοθέντος ότι η μεσοπρόθεσμη στόχευσή μας είχε, και εξακολουθεί να έχει, ως βάση την επέκταση των εργασιών του Ομίλου», σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Πλαισίου, Γεώργιος Γεράρδος.

Όπως σημείωσε, «η στόχευση για το τρίτο τρίμηνο προσανατολίζεται, σε συνθήκες κεφαλαιακών ελέγχων, στην ομαλή διάθεση των προϊόντων μας στην αγορά, σε περίοδο μάλιστα αυξημένης ζήτησης λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς», ενώ για το υπόλοιπο της χρήσης 2015 η διοίκηση επικεντρώνεται στον έλεγχο και περιορισμό των μη ανελαστικών λειτουργικών εξόδων και παράλληλα  εμπλουτίζει συνεχώς το προιοντικό μίγμα.