Ο κ. Σταύρος Λεκκάκος, ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου (CEO) στην τράπεζα Πειραιώς, μετά την παραίτηση του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εξεύρεσης CEO από τον διεθνή συμβουλευτικό οίκο EgonZehnder.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας Πειραιώς «το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 20η Ιανουαρίου 2016, σε συνέχεια της παραίτησης του Εκτελεστικού μέλους, Διευθύνοντος Συμβούλου και CEO κ. Άνθιμου Θωμόπουλου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 ως εξής:

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ

-Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου

Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

-Νικόλαος Χριστοδουλάκης του Μιχαήλ

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

-Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου

Εκτελεστικά Μέλη

-Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)

-Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη

-Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Στυλιανός Γκολέμης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Πέτρος Παππάς του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν επίσης οι ορισθέντες Εκπρόσωποι:

-Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)

-Γεράσιμος Τσιαπάρας του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.3723/2008)

Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εξεύρεσης CEO από τον διεθνή συμβουλευτικό οίκο EgonZehnder τη συνδρομή του οποίου στην επιλογή υποψηφίων (από την Ελλάδα και το εξωτερικό), που θα προταθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος που θα αναδειχθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα από την παραπάνω διαδικασία, θα είναι επικεφαλής του Ομίλου Πειραιώς για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των μεσοπρόθεσμων στόχων του.

Η τοποθέτηση του κ. Σταύρου Λεκκάκου, την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ισχύει μέχρι την ανάδειξη του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO).