Περίπου το 69% του έργου της Ολυμπίας Οδού έχει ολοκληρωθεί ενώ για την αποπεράτωση του στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας οδικού άξονα μένουν λιγότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 1,487 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από ένα συνδυασμό ιδιωτικών κεφαλαίων (τραπεζικά δάνεια και ίδια κεφάλαια), ευρωπαϊκών κονδυλίων, τη συμβολή των χρηστών και το Ελληνικό Δημόσιο.  Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο κατασκευής, το έργο χρηματοδοτείται κατά 38% από ιδιωτικά κεφάλαια (29% τραπεζικά δάνεια-9% ίδια κεφάλαια), 33% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 23% από τη συμβολή των χρηστών και 6% από το Ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο η ομαλή αποπεράτωση του έργου σχετίζεται άμεσα με την πολιτική περιπέτεια της χώρας και είναι ένα από τα έργα που πρέπει η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές να θέσει στο μικροσκόπιό της.

Οι εργασίες κατασκευής των νέων τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Πατρών αφορούν κυρίως μεγάλες κατασκευές όπως η κατασκευή σηράγγων, άνω και κάτω διαβάσεων και αντιπλημμυρικών έργων καθώς και διαπλατύνσεις της υφιστάμενης οδού αφού ο νέος αυτοκινητόδρομος ακολουθεί κατά κύριο λόγο την υφιστάμενη χάραξη. Οι γεωλογικές συνθήκες, οι γεωτεχνικές δυσκολίες και οι περιβαλλοντικές συνθήκες στο τμήμα αυτό, καθώς και οι απαιτήσεις των σύγχρονων προδιαγραφών χάραξης αυτοκινητοδρόμων με επαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά, επιβάλλουν σε πολλές περιπτώσεις την κατασκευή ενός μεγάλου αριθμού σηράγγων.  Ο νέος αυτοκινητόδρομος έχει πάνω από 16 χιλιόμετρα σηράγγων σε 5 σημεία: στο Δερβένι, στα Μαύρα Λιθάρια, την Ακράτα, τον Πλάτανο και στην Παναγοπούλα μικραίνοντας τις αποστάσεις και μειώνοντας τον θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση και προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση. Τα τμήματα της νέας οδού είναι 1) Κορίνθού-Κιάτου, 2)Κιάτου-Ξυλόκαστρου, 3) Ξυλόκαστρου-Δερβενίου 4)Δερβενίου-Πλατάνου, 5) Πλατάνου-Αιγίου, 6) Αιγίου-Παναγοπούλας και 6)Παναγοπούλας Ρίου.

Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. επελέγη κατόπιν διαγωνισμού από το ΥΠΕΧΩΔΕ για να σχεδιάσει, να χρηματοδοτήσει, να κατασκευάσει και να λειτουργήσει τον αυτοκινητόδρομο για μια περίοδο 30 ετών, με αφετηρία το έτος 2008. Οι εταιρίες που μετέχουν στην ανώνυμη εταιρεία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρόμοιων μεγάλων έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μέτοχοι της εταιρείας, που διευθύνεται από τον κ. Παναγιώτη Παπανικόλα, είναι πρώτον, η VINCI CONCESSIONS S.A.S. (29,9%) είναι η μεγαλύτερη εταιρία λειτουργίας έργων παραχώρησης υποδομών στην Ευρώπη και ηγετική εταιρία παγκοσμίως στον χώρο λειτουργίας έργων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων. Δεύτερον, η HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH (17%) είναι το αρμόδιο κέντρο του Ομίλου της HOCHTIEF για τα έργα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική. Τρίτον, ο όμιλος J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. (17%) είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα και στο εξωτερικο, εισηγμένος από το 1994 στο χρηματιστήριο Αθηνων. Τέταρτον, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (17%) αποτελεί μια ισχυρή επιχειρηματική μονάδα διαχείρισης έργων, συμμετοχών και παραχωρήσεων στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης γης και της ενέργειας. Πέμπτον,η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (17%) είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία και στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής και έκτον, η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (2,1%) έχει δυναμική παρουσία στην εγχώρια και διεθνή αγορά ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων από τις αρχές της δεκαετίας του 1970.