Η Lansdowne Partners International Limited (“LPIL”) που ελέγχει τις Lansdowne Partners Limited (“LPL”) και Lansdowne Partners (UK) LLP (“LPUK LLP”) συνεχίζει έμμεσα να διατηρεί ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΠ Α.Ε. άνω του 5%.

Η εταιρεία ΟΛΠ κατόπιν της ενημέρωσης που έλαβε στις 4/5/2015 από την Lansdowne Partners Limited, ανακοινώνει τα εξής:

Η Lansdowne Partners Limited (“LPL”) ελέγχει την “LPUK LLP” και η “LPUK LLP” ενεργώντας ως διαχειριστής ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές της ΟΛΠ  Α.Ε. που ανήκουν στα ακόλουθα funds: Lansdowne European Equity Master Fund Limited, Lansdowne Eureka Fund LP, Lansdowne European Long Only Master Fund Limited.

Ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων συναλλαγών στις 9 Απριλίου 2015, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχεται έμμεσα από τη LPL καθώς και αυτό που ελέγχεται από τη LPUK LLP έχει πέσει από 6,90% σε κάτω από 5%.

Επισημαίνεται ότι η Lansdowne Partners International Limited (“LPIL”) που ελέγχει τις Lansdowne Partners Limited (“LPL”) και Lansdowne Partners (UK) LLP (“LPUK LLP”) συνεχίζει έμμεσα να διατηρεί ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΠ Α.Ε. άνω του 5% παρά την παραπάνω μεταβολή.

 

Πηγή: www.euro2day.gr