Η μηναία free press εφημερίδα την οποία εκδίδουμε σε 30.000 αντίτυπα και κυκλοφορεί σε 300 σημεία τη Αθήνας αλλά και σε 6 πόλεις της επαρχίας.

 

Μπορείτε να την ξεφυλλίσετε στο link: