Η απολογιστική παρουσίαση του πενταετούς έργου του ερευνητικού περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου “Navarino Environmental Observatory” (ΝΕΟ) και η ανανέωση της συμφωνίας για τα επόμενα 5 έτη μεταξύ των τριών εταίρων, του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και της εταιρείας ΤΕΜΕΣ Α.Ε. αποτέλεσαν τον πυρήνα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, στην Ακαδημία Αθηνών.
Την εκδήλωση, που έθεσε υπό την Αιγίδα της η Προεδρία της Δημοκρατίας, τίμησαν με την παρουσία τους η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος και η Πρόεδρος της Σουηδικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών που απονέμει τα Βραβεία Νομπέλ Επιστημών, Καθηγήτρια Barbara Cannon. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, του ακαδημαϊκού και επιστημονικού χώρου.
Τo ΝΕΟ, το οποίο λειτουργεί από το 2010 στην CostaNavarino, στη Μεσσηνία, αποτελεί πρότυπο διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων και ιδιωτικού τομέα, εστιάζοντας στην έρευνα και την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στην περιοχή της Μεσογείου. Πρόκειται για μία μοναδική συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και πρωτοπόρος για τη χώρα μας στον τομέα αυτό.
Με αφορμή την εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος τόνισε στο χαιρετισμό του: «Η πρωτοβουλία του “Navarino Environmental Observatory”, είναι διττώς πρωτοποριακή: Κατά πρώτο λόγο ο διεθνούς φήμης, ερευνητικός αυτός κόμβος συνιστά κορυφαίο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αγαστής και διαφανούς συνεργασίας του ακαδημαϊκού και του ιδιωτικού τομέα. Κατά δεύτερο –και, φυσικά, πιο σημαντικό- λόγο, η μεγάλη σημασία της πρωτοβουλίας του “Navarino Environmental Observatory” δικαιολογείται εκ του ότι αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον της Μεσογείου.
Μελετώντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον της Μεσογείου, το “Navarino Environmental Observatory” προσφέρει ανεκτίμητη υπηρεσία στην διαιώνιση του λίκνου του Πνεύματος και του Πολιτισμού. Διότι με βάση τ’ αρχέγονα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της, η Μεσόγειος και οι Λαοί της έχουν να δώσουν ακόμη πολλά στην πρόοδο της Επιστήμης και του Πολιτισμού για το μέλλον».
Η Πρόεδρος της Σουηδικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών, Καθηγήτρια Barbara Cannon σημείωσε στην ομιλία της: «Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία των Επιστημών έχει βαθιά δέσμευση σε θέματα περιβαλλοντικής αειφορίας.
Ως τωρινή Πρόεδρος της Ακαδημίας με μεγάλη χαρά διαπιστώνω, τη συνεισφορά και ενθουσιασμό των μελών μας στη συμμετοχή και προώθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Navarino Environmental Observatory. H έρευνα για την κλιματική αλλαγή, που γίνεται στο ΝΕΟ, έχει αναγνωριστεί διεθνώς και αναμένεται να συνεχιστεί στο μέλλον».