Στην φώτο διακρίνεται ο κ.Νικόλαος Φωτόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα Α.Ε.» προχώρησε στις 3 Απριλίου η «Μύλοι Λούλη». Βασικός σκοπός της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων και κύκλων μαθημάτων σε θέματα αρτοποιίας. Η νέα εταιρεία ανήκει κατά 100% στη «Μύλοι Λούλη» και έχει ιδρυτικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ.

Η νέα επένδυση έρχεται σε συνέχεια των επενδύσεων που έγιναν κατά την περσινή χρονιά, οι οποίες αφορούσαν στην κατασκευή δύο πρότυπων χώρων επιδείξεων αρτοποιίας σε Αθήνα και Βόλο και στην εγκατάσταση μιας σύγχρονης γραμμής αποφλοίωσης και επεξεργασίας δίκοκκου σταριού στο εργοστάσιο του Βόλου.

Εξαγωγές
Να σημειωθεί πως την περσινή χρονιά η «Μύλοι Λούλη» κατάφερε να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεών της στην εγχώρια αγορά και παράλληλα να διπλασιάσει τις εξαγωγές της, ενώ ξεκίνησε να εξετάζει το ενδεχόμενο εισχώρησής της στην αγορά της Ινδίας σε συνδυασμό με τον όμιλο της Chipita. Στόχος της για το 2015 είναι να συνεχισεί την ανάπτυξη των μεγεθών της και ταυτόχρονα να βελτιώσει τον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και του κόστους των υλικών.

 

Πηγή: www.imerisia.gr