Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η εξαγορά της «Βερόπουλος» από τα σούπερ μάρκετ ΜΕΤΡΟ (του ομίλου Παντελιάδη, όπου εντάσσεται και η αλυσίδα καταστημάτων λιανικής MyMarket).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφαση της Ολομέλειάς της, ενέκρινε τον αποκλειστικό έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα των σούπερ μάρκετ Βερόπουλος, από την αντίστοιχη αλυσίδα ΜΕΤΡΟ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, εγκρίθηκε η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» από την εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στον τομέα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.