Εντός τριμήνου ευελπιστεί να τεθεί εκτός ταμπλό διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών η Kleemann Hellas, μετά την επιτυχία της MCA Orbital Global Holdings να συγκεντρώσει ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της, με την ολοκλήρωση της σχετικής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, που είχε υποβάλει στις 21 Σεπτεμβρίου, με αντάλλαγμα 2,02 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως ανέφεραν σχετικά στη «Ν» αρμόδια διοικητικά στελέχη της εταιρείας, σήμερα Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή του τιμήματος σε όσους αποδέχτηκαν τη δημόσια πρόταση εξωχρηματιστηριακά και εν συνεχεία άμεσα θα υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα ασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη δημόσια πρόταση. Η εταιρεία έχει περιθώριο τριμήνου για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα εξαγοράς, αλλά προτίθεται να το ασκήσει εντός διαστήματος ενός μήνα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς, η MCA Orbital θα συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων της Kleemann, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της από το Χ.Α. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη γ.σ., θα υποβληθεί προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το Χ.Α. και εκφράζεται αισιοδοξία για ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, απαραίτητων εγκρίσεων κ.ο.κ. και αποχώρηση από το ταμπλό του Χ.Α. εντός τριμήνου.

Η ανακοίνωση της σύστασης της MCA και του στόχου της εξόδου της Kleemann από το Χ.Α. είχε συνοδευτεί από δηλώσεις διοικητικών στελεχών τους στη «Ν» ότι δεν υπάρχει πρόθεση μεταφοράς της έδρας, ούτε της εν Ελλάδι παραγωγής διαδικασίας στο εξωτερικό και είχε αποδοθεί στην απαξίωση της ελληνικής αγοράς και στη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας διεθνούς δραστηριότητας από το εξωτερικό.

ΒΑΣΩ ΒΕΓΙΡΗ- naftemporiki.gr