Στην 4η καλύτερη θέση της κατάταξης The Most Admired Enterprises της Stat Bank βρέθηκε η ελληνική καπνοβιομηχανία Καρέλιας. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης που αφορούσε την τελευταία δημοσιευμένη χρήση (2011) και η οποία έγινε στη βάση 10 οικονομικών δεικτών, η καπνοβιομηχανία Καρέλιας κατατάχθηκε σε μία από τις πρώτες θέσεις των υγιέστερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων στην περίοδο της κρίσης.
Έτσι, ο κ. Ανδρέας Γ. Καρέλιας, διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης ελληνικών συμφερόντων καπνοβιομηχανίας, δεν έχει λόγο να κρύψει την ικανοποίησή του. Σε μια χρονιά, που η ύφεση «χτύπησε κόκκινο» βελτίωσε τις επιδόσεις της εταιρείας του. Συγκεκριμένα, η καπνοβιομηχανία Καρέλιας αύξησε τις πωλήσεις της από 433 εκατομμύρια ευρώ το 2010 σε 451,7 εκατομμύρια ευρώ το 2011 εμφανίζοντας βελτίωση 4,32%. Αντιστοίχως, αύξησε τα καθαρά της κέρδη από 34,8 εκατομμύρια ευρώ το 2010 σε 47,5 εκατομμύρια ευρώ το 2011. Έτσι, η μεσσηνιακή καπνοβιομηχανία που απλώνει τα δίχτυα της σε πάνω από 65 ξένες αγορές εργάστηκε με ένα μέσο περιθώριο κέρδους 10,5%. Η επιχείρηση εργάζεται με μία υγιή σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια αφού τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 238 εκατομμύρια ευρώ ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις στα 105 εκατομμύρια ευρώ.
Who is Who καπνοβιομηχανία Καρέλιας
Το όνομα «Καρέλια» είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το χώρο του καπνού από το 1888, όταν ο Γεώργιος και ο Στάθης Καρέλιας ίδρυσαν την Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ. Από γενιά σε γενιά, η οικογένεια εργάστηκε για την τελειοποίηση των προϊόντων της και την κατάκτηση νέων αγορών, περισσότερο δε ο αείμνηστος σύζυγός μου, Γεώργιος Α. Καρέλιας, υπό την επιδέξια καθοδήγηση του οποίου η Εταιρεία γνώρισε μια ιδιαιτέρως δυναμική και καινοτόμο περίοδο ανάπτυξης.
Σήμερα, η εν λόγω εταιρεία, πρόεδρος της οποίας είναι η κυρία Βικτωρία Γ. Καρέλια,  συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων επιχειρήσεων της Ελλάδας. Τα σήματά της κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερη εκτίμηση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιχείρηση Καρέλιας εξάγεια τα προϊόντα της σε περισσότερες από 65 χώρες.
Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, οι θεμελιώδεις αρχές αυτής της οικογενειακής επιχείρησης οδηγούν τα βήματά της στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο των επιχειρήσεων. Η γκάμα των σημάτων της, η υποστήριξη που της παρέχει το ανθρώπινο δυναμικό και η φήμη της για ποιότητα και καινοτομία την βοηθούν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς καπνού.