Τα οικονομικά αποτελέσματα για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 ανακοίνωσε ο όμιλος Jumbo. Οι πωλήσεις έφθασαν στα 582,55 εκατ. ευρώ έναντι 541,85 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος με την αύξηση του κύκλου εργασιών να διαμορφώνεται στο 7,51%.

Τα ενοποιημένα κέρδη, προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA) ανήλθαν σε 159,26 εκατ. ευρώ από 146,52 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 8,7%. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 104,84 εκατ. ευρώ από 101,25 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3,54%. Η διοίκηση του ομίλου πάντως αποφάσισε να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος επικαλούμενη τους ελέγχους κεφαλαίων.

Κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2014 – Ιούνιος 2015, ο όμιλος λειτούργησε 7 νέα υπέρ – καταστήματα. Από αυτά, τα 2 λειτούργησαν στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 4 στη Ρουμανία. Την ίδια περίοδο τερματίστηκε η λειτουργία του μισθωμένου καταστήματος στον Ασπρόπυργο. Σήμερα το δίκτυο καταστημάτων Jumbo αριθμεί 72 καταστήματα όπου 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία και 6 στη Ρουμανία ενώ ο όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-Jumbo.

 

Πηγή: www.imerisia.gr