Περισσότερες γυναίκες στην ηγεσία των ελληνικών επιχειρήσεων διαπιστώνει έρευνα της ICAP Group, που αναδεικνύει επίσης τις ικανότητες και την εργατικότητα των γυναικών επικεφαλής, οι μισές από τις οποίες (50%) απασχολούνται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα στο γραφείο, ενώ παράλληλα έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Σήμερα 3.757 εταιρείες έχουν στο τιμόνι τους γυναίκες (ποσοστό 22,4% επί συνόλου 16.773 εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό), μερίδιο αυξημένο σε σχέση με πέρυσι (21,1% του συνόλου).

Βασικό χαρακτηριστικό της γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι των επιχειρήσεων είναι ότι αυτή εντοπίζεται κυρίως σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους, όπως σχολιάζει ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ICAP, που επισημαίνει ότι συναντάμε γυναίκες στην κορυφή στο 25% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών κάτω από 2 εκατ. ευρώ), ενώ στις μεγάλου μεγέθους εταιρείες (με κύκλο εργασιών πάνω από 50 εκατ. ευρώ) το ποσοστό των γυναικών που διοικούν περιορίζεται σε 11%.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η ICAP Group στο διάστημα από 25 Οκτωβρίου έως 28 Νοεμβρίου 2016, η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών στο τιμόνι επιχειρήσεων εργάζεται πέραν του καθιερωμένου οχτάωρου ωραρίου, ενώ το 50% παραμένει στο γραφείο της παραπάνω από 10 ώρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις το 6% εργάζεται λιγότερες από 8 ώρες τη μέρα.

Ενδεικτικό είναι επίσης ότι όταν οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις ερωτώνται για τα 5 σημαντικότερα χαρακτηριστικά που τις διακρίνουν, πέρα από την εργατικότητα, αναφέρουν την ηθική (53%), τη δημιουργικότητα (40%), την επικοινωνία (36%), την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων (35%) κ.ά. Σύμφωνα με την έρευνα, η προσωπική ανάπτυξη αποτελεί τη σημαντικότερη ανταμοιβή για τις γυναίκες. Σχεδόν 3 στις 4 (74%) επέλεξαν τη συγκεκριμένη απάντηση, ενώ ακολουθεί (58%) η καταξίωση και η αναγνώριση κ.ά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι μόλις το 16% των συμμετεχόντων επέλεξε τις οικονομικές απολαβές, εύρημα που εν μέρει καταρρίπτει το στερεότυπο ότι οι αμοιβές αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρο για μια επιτυχημένη καριέρα.