Η ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 

H H.E.C. εξαγόρασε την περιβαλλοντική εταιρία του γερμανικού ομίλου Eckelmann.

Η H.E.C., η περιβαλλοντική εταιρία του ομίλου Μελισσανίδη, η πρωτοπόρος εταιρία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο στις λιμενικές υποδομές διαχείρισης των υγρών καταλοίπων των πλοίων, ανακοινώνει την εξαγορά του 100% των μετοχών του περιβαλλοντικού βραχίονα του γερμανικού ομίλου Eckelmann.

Η αποκτηθείσα εταιρία με έδρα το λιμάνι του Αμβούργου, αποτελεί την πιο ιστορική εταιρία στον τομέα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος στην Ευρώπη και κατέχει την ηγετική θέση στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης καταλοίπων των πλοίων στην Γερμανία καλύπτοντας όλα τα λιμάνια της Βορείου Γερμανίας.

Βάσει της συμφωνίας εξαγοράς, στην κατοχή της H.E.C. θα περιέλθουν τόσο ο στόλος των 12 περιβαλλοντικών δεξαμενόπλοιων του ομίλου Eckelmann όσο και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών καταλοίπων στο λιμάνι του Αμβούργου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η προηγμένη τεχνολογία της περιβαλλοντικής εταιρίας του ελληνικού ομίλου αναγνωρίστηκε ως πρότυπη από τις γερμανικές λιμενικές αρχές για την πλήρη και αποτελεσματική θωράκιση του θαλασσίου και χερσαίου περιβάλλοντος, γεγονός που εγγυάται το ασφαλές και δυναμικό μέλλον της ιστορικής Eckelmann.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της γερμανικής εταιρίας κ. Robert Eckelmann, δήλωσε ενθουσιασμένος που η εταιρία θα έχει μια λαμπρή συνέχεια και ακόμα πιο ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη χάρη στην ένωσή της με την H.E.C. Ο ίδιος αποχωρεί από την διεύθυνση της εταιρίας του, διατηρώντας άψογη συνεργασία με τους επιτελείς της ελληνικής εταιρίας.

Ο Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης της H.E.C., κ. Darren Laguea, δήλωσε πως “η εξαγορά αυτή είναι καθοριστική στο πλαίσιο της διεθνούς ανάπτυξης της εταιρίας. Η κίνηση αυτή ισχυροποιεί τη διεθνή θέση της H.E.C. και πυροδοτεί την εξωστρέφεια και την επιδραστικότητά της στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Επενδύοντας διαρκώς στην τεχνολογία, τις υπηρεσίες και τις υποδομές, η H.E.C. αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η διεθνής επέκταση και ισχυροποίηση της H.E.C., αποτελεί ένα έμπρακτο δείγμα εμπιστοσύνης και υποστήριξης στην ελληνική οικονομία, αλλά και η εξαγορά μιας γερμανικής εταιρίας δυναμικότητας 150 ατόμων από μια ελληνική αναδεικνύει ένα αυθεντικό success story”.

Η Εταιρεία HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER  λειτουργεί από το 1993, όταν ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό που διενήργησε ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. ανακηρύχθηκε Ανάδοχος και ανέλαβε το έργο «παροχή υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής υγρών αποβλήτων των πλοίων» στο λιμένα του Πειραιά.

Επεκτείνοντας την δραστηριότητα της και αποκτώντας συνεχώς μοναδική εμπειρία στο αντικείμενο της, σε συνδυασμό με τον διαρκώς ανανεούμενο εξοπλισμό της, καθιερώνεται και σταδιακά αναδεικνύεται στον χώρο, καταλαμβάνοντας εξέχουσα θέση.

Το 2000 αναδιοργανώνει ριζικά την δομή της και επενδύοντας σημαντικά τόσο σε τεχνογνωσία όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή, επιτυγχάνει όχι μόνον να προλαμβάνει αλλά και να προηγείται – των συνεχώς επί το αυστηρώτερον – απαιτήσεων της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Με την αλματώδη αυτή ανάπτυξη της καθιερώνεται πλέον και αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο.

Από την ίδρυση της Εταιρείας μέχρι σήμερα οι βασικές αρχές λειτουργίας της συνοψίζονται στην πληρότητα, επάρκεια και ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, στην συνέπεια, στο ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, στην εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται από την Κείμενη (Εθνική και Διεθνή) Νομοθεσία, και στην άρτια λειτουργική δομή της.

Η πιστή εφαρμογή των θεμελιωδών αυτών αρχών έχει ως αποτέλεσμα την δραστηριοποίηση της, ύστερα από σχετικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις, στην πλειονότητα των μεγαλυτέρων Ελληνικών Λιμένων, ενώ παράλληλα έχει θέσει τις βάσεις για την διεθνή προοπτική της Εταιρείας, αφού πλέον η ζήτηση των υπηρεσιών της έχει ήδη ξεπεράσει τα Ελληνικά σύνορα.

Εκτελώντας το έργο της με γνώμονα «ασφάλεια στον άνθρωπο και σεβασμό στο περιβάλλον», έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης Lloyd’s Register Quality Assurance, κατά τα πρότυπα: BS EN ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας,
BS EN ISO 14001:2004 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και OHSAS 18001:2007 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας.

Επιπλέον η Εταιρεία είναι εντεταγμένη στο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης Ελέγχου και είναι καταχωρημένη στο Ελληνικό Μητρώο EMAS.

Τόσο τα πλοία όσο και η Εταιρεία υπόκεινται στον Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM) και φέρουν την ανάλογη πιστοποίηση από την Lloyd’s Register Quality Assurance.

Επίσης η Εταιρεία είναι μέλος του Ε.Β.Ε.Π., της Ε.Ε.Μ.Φ.Π. καθώς και των καταξιωμένων φορέων και οργανώσεων του χώρου, IAPH, HELMEPA και EUROSHORE.