ΝΕΟ WEBSITE ΓΙΑ ΤΗΝ GLOBAL WINDOW FILMS HELLAS WWW.GLOBALWINDOWFILMS.GR
ΝΕΟ WEBSITE ΓΙΑ ΤΗΝ GLOBAL WINDOW FILMS HELLAS WWW.GLOBALWINDOWFILMS.GR
ΝΕΟ WEBSITE ΓΙΑ ΤΗΝ GLOBAL WINDOW FILMS HELLAS WWW.GLOBALWINDOWFILMS.GR
New Times Τεύχος 127
New Times Τεύχος 127
New Times Τεύχος 127
Επενδύσεις: H Coca-Cola Hellenic στην Αρμενία
Επενδύσεις: H Coca-Cola Hellenic στην Αρμενία
Επενδύσεις: H Coca-Cola Hellenic στην Αρμενία
Kleemann Hellas: Εκτός Χ.Α. εντός τριμήνου
Kleemann Hellas: Εκτός Χ.Α. εντός τριμήνου
Kleemann Hellas: Εκτός Χ.Α. εντός τριμήνου

 

 

Diamonds of the Greek Economy 2013 – Το εν Ελλάδι επιχειρείν στο εξωτερικό

THE MOST ADMIRED ENTERPRISES – OI ΥΓΙΕΣΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η STAT BANK ετοιμάζει την αγγλόφωνη έκδοση Diamonds of the Greek Economy 2013 η οποία θα κυκλοφορήσει στο εξωτερικό μέσω των υπηρεσιών του υπουργείου Εξωτερικών, του ΕΟΤ και του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου αλλά και διεθνών εκθέσεων και στην οποία αποτυπώνονται οι υγιέστερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της χώρας.
Στον οδηγό γίνεται αξιολόγηση – βάσει 10 οικονομικών δεικτών – των σημαντικότερων εν Ελλάδι επιχειρήσεων και επιλέγονται οι δυναμικότερες εταιρείες από τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και του τουρισμού. Με βάση την αξιολόγηση αυτή η Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέλαβε μία από τις πρώτες θέσεις στον κατάλογο Diamonds της STAT BANK.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις λαμβάνουν τη διάκριση STAT BANK – The Most Admired Enterprises, η οποία την τελευταία δεκαετία δημιουργεί έναν αξιόπιστο θεσμό επιχειρηματικής αριστείας στη χώρα.
Στην έκδοση παρεμβαίνουν εκπρόσωποι:

• των υγιέστερων επιχειρήσεων της χώρας, που αποσπούν τη διάκριση The Most Admired Enterprises,
• επιχειρηματικών φορέων της χώρας,
• κλαδικών επιχειρηματικών συνδέσμων
• ξένων πρεσβειών και εμπορικοί ακόλουθοι πρεσβειών
• μικτών εμπορικών επιμελητηρίων με χώρες του εξωτερικού
• οικονομικών υπουργείων
• οργανισμών και φορέων του δημοσίου