Η TUV AUSTRIA HELLAS ως Φορέας Υλοποίησης των απαιτήσεων της παρούσας και ενεργώντας για λογαριασμό της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε , απευθύνει αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε δίκτυο “Ανεξαρτήτων Πιστοποιημένων συνεργείων μετατροπής οχημάτων με συστήματα CNG” που θα μπορεί να απευθύνεται ο δυνητικός καταναλωτής για να λαμβάνει κάθε πληροφορία σχετική με τη μετατροπή βενζινοκίνητων ή/και πετραιολοκίνητων οχημάτων, σε οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο (CNG) και σε περίπτωση που επιθυμεί, να διενεργεί τις απαραίτητες εργασίες για την μελέτη ή και μετατροπή του οχήματος του, την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων, τη ρύθμισή τους, τη συντήρησή τους κλπ. με ενδεχόμενη προοπτική επιδότησης συγκεκριμένων δράσεων σχετικών με το CNG.