Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, η οποία κάλυψε τις ανάγκες του βασικού σεναρίου -584 εκατ. ευρώ-, αντλώντας από την αγορά ποσό ύψους 597,3 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας στο δυσμενές σενάριο διαμορφώνονται στα 748,7 εκατ. ευρώ.

Η Αττικής είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των μη συστημικών τραπεζών και σύμφωνα με ενημέρωση προς το ΧΑ, η διοίκηση της Attica Bank δηλώνει πως έναντι κεφαλαιακών αναγκών 584 εκατ. ευρώ του βασικού σεναρίου, είχε καλύψει 597,3 εκατ. ευρώ έως την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου.

Σημειώνουμε ότι το ποσό των 597,3 εκατ. καλύφθηκε κατά 496,1 εκατ. ευρώ μέσω άσκησης δικαιωμάτων εγγραφής και προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές στην ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και κατά 101,2 εκατ. ευρώ για κάλυψη αδιάθετων μετοχών μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου με υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Απόφαση Μάλιστα το ΔΣ της τράπεζας στη συνεδρίασή του, σταθμίζοντας το μέχρι τώρα εκδηλωθέν ενδιαφέρον και τα σχετικά αιτήματα επενδυτών, αποφάσισε ότι είναι προς το συμφέρον της τράπεζας και των μετόχων της να εξαντληθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου για τη συμμετοχή στην ΑΜΚ επενδυτών που επιθυμούν να καλύψουν αδιάθετες μετοχές.

Επίσης σημειώνεται ότι ο βασικός μέτοχος της τράπεζας, που είναι το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κάλυψε το ποσοστό που του αναλογεί.

Τέλος, αναφέρουμε ότι καθώς οι Τράπεζες Αττικής, Χανίων και Ηπείρου κάλυψαν τις ανάγκες του βασικού σεναρίου, έλαβαν παράταση από την ΤτΕ έως το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να διαθέσουν και τις υπόλοιπες αδιάθετες μετοχές, επιχειρώντας να καλύψουν το σύνολο των αυξήσεων κεφαλαίου εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια.

Πηγή: www.ethnos.gr