Με αύξηση πωλήσεων και επιστροφή στα κέρδη μετά από πέντε ζημιογόνες χρήσεις ολοκλήρωσε την περσινή χρονιά ο ακτοπλοϊκός όμιλος της Attica Group. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε περίπου 266 εκατ. ευρώ έναντι 260,16 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας άνοδο 2,5%, τα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν καθώς έφθασαν σε 42,35 εκατ. ευρώ έναντι 27,15 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά τους φόρους επέστρεψαν σε θετικό έδαφος και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,27 εκατ. ευρώ από ζημιές 10,13 εκατ. ευρώ. Αυτό βέβαια, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην πώληση του Blue Star Ithaki στην κυβέρνηση του Καναδά, που έφερε στα ταμεία έκτακτα κέρδη ύψους 4 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στο συνολικό δανεισμό, αυτός ανήλθε σε 282,16 εκατ. ευρώ από τα οποία 270,80 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και 11,36 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες.

Καθοριστικό ρόλο στην επάνοδο στην κερδοφορία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, έπαιξε η αύξηση του κύκλου εργασιών και η αποτελεσματική μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. Στη μείωση του λειτουργικού κόστους συνέβαλε η αποτελεσματική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο, καθώς και η υποχώρηση των τιμών των καυσίμων κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Εξαγορά
Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές εβδομάδες η εταιρεία κατέθεσε μη δεσμευτική προσφορά ύψους 20 εκατ. ευρώ (η μεγαλύτερη από όσους συμμετέχουν στον διαγωνισμό) για την απόκτηση της υπό εκκαθάριση γαλλικής ακτοπλοϊκής εταιρείας Nationale Maritime Corse Mediterranee, θυγατρικής της Veolia. Είχε προηγηθεί τον Σεπτέμβριο του 2014, η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις δανείστριες τράπεζες για την πλήρη και μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού.

 

Πηγή: http://www.imerisia.gr