ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η απομάκρυνση της αβεβαιότητος είναι απόλυτη προτεραιότητα για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα και εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στους Ευρωπαίους εταίρους της, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δ. Μαντζούνης, στην ομιλία του κατά τη γενική συνέλευση της τράπεζας. «Το πολιτικό σύστημα όλων των αποχρώσεων πρέπει να ανταποκριθεί στο κλίμα των περιστάσεων», τόνισε. Ο Δ. Μαντζούνης σημείωσε ότι το 2014, για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής ύφεσης, η Ελλάδα επέστρεψε σε θετικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Καθόρισε τις κινητήριες δυνάμεις για τον σκοπό αυτόν: τις εξαγωγές, τις επιδόσεις στον τουρισμό και την τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Μοναδική εξαίρεση και σημαντική τροχοπέδη στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτέλεσε η συνέχιση της φθίνουσας πορείας των επενδύσεων σε κατοικίες, εξαιτίας κυρίως του υψηλού φορολογικού βάρους που επεβλήθη στην ακίνητη περιουσία.

Κατά τους πρώτους μήνες, ωστόσο, του 2015, η ανάκαμψη ανεκόπη. Η ανασχετική επίπτωση της παρατεταμένης αβεβαιότητος επί της οικονομικής δραστηριότητος, ιδιαιτέρως της επενδυτικής δαπάνης, είναι πλέον ορατή. Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονομική συγκυρία που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναμο ευρώ και τις μειωμένες τιμές πετρελαίου, η πραγματική οικονομία αδυνατεί να αναπτυχθεί με ταχύτερο ρυθμό, επισήμανε ο Δ. Μαντζούνης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας τόνισε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει αλλάξει σημαντικά. Απαρτίζεται από τέσσερις μεγάλες τράπεζες, οι οποίες ολοκλήρωσαν την ανακεφαλαιοποίησή τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 και εφήρμοσαν τα προγράμματα αναδιαρθρώσεως. Η ευρωστία του τραπεζικού συστήματος επιβεβαιώθηκε από τα πολύ καλά αποτελέσματα των αυστηρών ασκήσεων προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων, κατά την πανευρωπαϊκή διαδικασία της Συνολικής Αξιολόγησης, που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Αυτό το τραπεζικό σύστημα μπορεί να επιτύχει περιορισμό του μεγάλου όγκου των μη εξυπηρετουμένων δανείων, που προκάλεσε η οικονομική κρίση, και να διαμορφώσει, κατά αυτόν τον τρόπο, ομαλές συνθήκες δανειοδοτήσεως της ελληνικής οικονομίας. Χρειάζεται, ωστόσο, να λειτουργεί σε ένα σταθερό περιβάλλον.

Η Alpha Bank επιβεβαίωσε τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, τη συνετή πολιτική που με συνέπεια εφαρμόζει στη μακρόχρονη πορεία της, καθώς και την προσαρμοστικότητά της στις αλλαγές. Επέτυχε να αντλήσει κεφάλαια ύψους 1,2 δισ. ευρώ και, πρώτη εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές κυριότητος του ελληνικού δημοσίου.

Η Alpha Bank ήταν η μόνη τράπεζα, μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών, που δεν παρουσίασε κεφαλαιακές ανάγκες τόσο στο βασικό όσο και στο δυσμενές σενάριο, ενώ παράλληλα διαθέτει σημαντικό κεφαλαιακό πλεόνασμα. Τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης έθεσαν την Alpha Bank στην κορυφή των μεγαλυτέρων εισηγμένων ευρωπαϊκών τραπεζών από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας. Στην απομάκρυνση του κλίματος αβεβαιότητας στάθηκε και ο πρόεδρος της τράπεζας, Β. Ράπανος, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

Β. Ράπανος
Όπως τόνισε ο Β. Ράπανος, η συμφωνία με τους εταίρους, σε συνδυασμό με την ευνοϊκή διεθνή οικονομική συγκυρία, θα διασφαλίσουν έναν θετικό, έστω και μικρότερο από τον αναμενόμενο, ρυθμό ανάπτυξης για το 2015, ενώ παράλληλα θα δώσουν τη δυνατότητα στη νέα κυβέρνηση να υλοποιήσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τις δικές της προτεραιότητες.

 

Πηγή: www.imerisia.gr