Ακόμη μεγαλύτερη οικονομία στο κόστος καυσίμου θα έχουν στο εξής οι οδηγοί που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο κίνησης καθώς η τιμή του μειώνεται συνεχώς. Ήδη αυτή την εβδομάδα η τιμή του είναι κατά 5% χαμηλότερη σε σχέση με ην προηγούμενη ενώ αναμένονται περεταίρω μειώσεις.

Η χαμηλότερη τιμή του φυσικού αερίου οφείλεται στη μείωση του κόστους αγοράς φυσικού αερίου ως συνέπεια των διεθνών τιμών πετρελαιοειδών αλλά και της μείωσης των τιμών που πέτυχε η ΔΕΠΑ από τους προμηθευτές της. Όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΠΑ, η οποία αποτελεί την πρώτη επιχείρηση που έφερε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, ύστερα από συνεχείς διαπραγματεύσεις με τους διεθνείς προμηθευτές της έχει καταφέρει να πετύχει σημαντικές μειώσεις στην τιμή προμήθειας του καυσίμου, τις οποίες μετακύλησε στους τελικούς καταναλωτές.

Βασικό πλεονέκτημα του φυσικού αερίου κίνησης (CNG) παραμένει το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να νοθευθεί καθώς το γέμισμα γίνεται απευθείας από τους υπόγειους αγωγούς της ΔΕΠΑ.

 

Οι οδηγοί οχημάτων φυσικού αερίου έχουν τη δυνατότητα να διανύσουν με αυτονομία μεγάλες αποστάσεις με ελάχιστο κόστος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έναVolkswagen Passat χρειάζεται φυσικό αέριο που κοστίζει λιγότερο από 17,5 ευρώ για τη διαδρομή Αθήνα-Κατερίνη. Ακόμη, το FiatPandaNaturalPower μπορεί να διανύσει 1148χλμ (με συνδυασμό των ρεζερβουάρ βενζίνης και φυσικού αερίου), ενώ η οικονομία καυσίμου μπορεί να ξεπεράσει το 60% με τη χρήση φυσικού αερίου, έναντι της βενζίνης.

 

Περισσότερο καύσιμο με λιγότερα χρήματα

Mε βάσει τις τρέχουσες τιμές, η τιμή του φυσικού αερίου είναι περίπου 60% χαμηλότερη σε σύγκριση με τη βενζίνη, 25%-30% χαμηλότερη σε σύγκριση με το πετρέλαιο και 40% χαμηλότερη σε σύγκριση με το υγραέριο (LPG).

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα: Σύγκριση φυσικού αερίου με πετρέλαιο, βενζίνη, υγραέριο

Ως προς την απόδοση του καυσίμου ένα κιλό φυσικό αέριο κίνησης περιέχει πολύ περισσότερη ενέργεια σε σχέση με ένα λίτρο από όλα τα άλλα υγρά καύσιμα. Ενεργειακά ισοδυναμεί με 1,6 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης και 1,3 λίτρα πετρελαίου και 2 λίτρα υγραερίου ( LPG).

Περισσότερη ασφάλεια και λιγότεροι ρύποι

Η οδήγηση με φυσικό αέριο είναι πολύ ασφαλής καθώς είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες εκρηκτικής συγκέντρωσης.

Ως προς τα περιβαλλοντικά οφέλη αξίζει να αναφερθεί ότι το φυσικό αέριο έχει 25% λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με το πετρέλαιο και τη βενζίνη και 10% σε σχέση με το υγραέριο. Το φυσικό αέριο εκπέμπει 30% λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου σε σχέση με το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Σε σύγκριση με το υγραέριο, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την καύση του υγραερίου παράγονται άλλα οργανικά παράγωγα, λόγω των δεσμών άνθρακα που υπάρχουν στα μόρια του προπανίου και βουτανίου (σύνθεση υγραερίου), πράγμα που δεν συμβαίνει με το φυσικό αέριο, το οποίο είναι μεθάνιο (ένα μόριο άνθρακα).Το φυσικό αέριο έχει μειωμένες εκπομπές ΝΟx (αζωτοξείδια) & Sox ( οξείδια του θείου) και σχεδόν μηδενικές σε σωματίδια και κυκλικές ενώσεις.