Η ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ (AEGEAN OIL) κατέκτησε την τρίτη θέση μεταξύ των 294 μεγαλύτερων εταιρειών οι οποίες συμμετείχαν στην MOST ADMIRED COMPANIES 2016, τηνμεγαλύτερη έρευνα εταιρικής φήμης που πραγματοποιήθηκε από το FORTUNE σε συνεργασία με την KPMG.

Στο πλαίσιο της έρευνας, 1450 κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών ψήφισαν και ανέδειξαν τις επιχειρήσεις εκείνες που ανταποκρίθηκαν στις προϋποθέσεις της έρευνας των MOST ADMIRED COMPANIES με την εταιρική υπευθυνότητα, καινοτομία, εξωστρέφεια και οικονομική υγεία να είναι μόνο μερικά από τα κριτήρια που πληρούν οι εταιρείες που ξεχώρισαν σε μια δύσκολη περίοδο για το επιχειρείν στην Ελλάδα.

Για την AEGEAN η συγκεκριμένη διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική, έρχεται να επιβραβεύσει την μέχρι τώρα ανοδική και συνεχώς αναπτυσσόμενη επιχειρηματική της πορεία και παράλληλα δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες δεσμεύσεις στην συνεχή της προσπάθεια για παροχή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η AEGEAN μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία με ένα πανελλαδικό δίκτυο 550 πρατηρίων καυσίμων και με ετήσιο κύκλο εργασιών γύρω στο 1 δις. ευρώ, συνεισφέρει πολλαπλά και ουσιωδώς στην εθνική μας οικονομία.

Περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ (σχεδόν το ήμισυ από το συνολικό ποσό του κύκλου εργασιών της) καταβάλλεται ετησίως από την εταιρεία στα κρατικά ταμεία με κάθε μορφή φόρων και εισφορών, ενώ στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, καθώς και στα πρατήρια καυσίμων με το σήμα AEGEAN, απασχολούνται συνολικά 2.200 εργαζόμενοι.

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της υπευθυνότητας, η AEGEAN υλοποιεί προγράμματα χορηγιών με δωρεές και χορηγίες σε διάφορους φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που συμβάλουν στην προαγωγή των κοινωνικών μας αξιών. Τα προηγούμενα έτη, μεταξύ άλλων, η εταιρεία χορήγησε πετρέλαιο θέρμανσης σε 200 συνολικά σχολεία της βόρειας, κυρίως, Ελλάδας.

Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, η AEGEAN έχοντας βαθιά πίστη στην δύναμη της Ελλάδος και στις δυνατότητες για ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας, διατήρησε και αύξησε τις θέσεις εργασίας και υλοποιεί ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με την δημιουργία νέων πρατηρίων στην νησιωτική Ελλάδα και στους εθνικούς αυτοκινητοδρόμους, ενώ ταυτόχρονα επενδύει στην έρευνα-ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά, διαφοροποιημένων/βελτιωμένων καυσίμων, εδραιώνοντας την θέση της στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της εμπορικής της δραστηριότητας.