Κόντρα στην κρίση και στην αποσύνθεση της επιχειρηματικής ζωής του τόπου, η ActiveBusinessανέδειξε για μια ακόμη χρονιά τις εταιρείες που ανθίστανται δημιουργικά και που η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει για την επανεκίννηση της οικονομίας

 

Ισχυρό μήνυμα παραμονής της χώρας στην Ευρώπη και στο ευρώ καθώς επίσης και καταδίκης του διχασμού του ελληνικού λαού έστειλαν οι εκπρόσωποι των ισχυρότερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας και των υγιέστερα αναπτυσσόμενων εταιρειών της χώρας στη διάρκεια της εκδήλωσης DiamondsoftheGreekEconomy, που έγινε την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015 στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία». Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την ActiveBusinessPublishing, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου γεγονός που αποδεικνύει την θέλησή του όχι απλώς να αρθρώσει τον δικό του λόγο αλλά και να τονίσει προς το πολιτικό προσωπικό της χώρας την ανάγκη να κρατηθεί ζωντανό το τελευταίο κομμάτι της κοινωνίας που εξακολουθεί να παράγει υπεραξία στον τόπο.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρενέβη μεγάλος κύκλος ομιλητών, εκπροσώπων ορισμένων εκ των υγιέστερων επιχειρήσεων της χώρας, που έλαβαν και τις επιχειρηματικές διακρίσεις Diamonds of the Greek Economy 2015.

 

Σπύρος Κτενάς, επικεφαλής Active Business Publishing

Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές είναι ο βράχος που μπορεί να «γαντζωθεί» η χώρα στην καταστροφή…

 

Αγαπητοί φίλοι σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση στο κάλεσμα της ActiveBusinesspublishing. Είναι αλήθεια ότι υπήρχε μια σκέψη να αναβληθεί η σημερινή εκδήλωση μας. Αποφασίσαμε ωστόσο να μην το κάνουμε για έναν απλό λόγο: σε μια στιγμή που όλοι μιλούν γιατί να μη μιλήσουν αυτοί που παράγουν υπεραξία σε αυτό τον τόπο; Πιστεύουμε ότι στην καθοριστική αυτή στιγμή για τον τόπο, η επιχειρηματική κοινότητα της χώρας οι εκπρόσωποι των σημαντικότερων επιχειρηματικών ομιλών του τόπου οφείλουν να αρθρώσουν με αποφαστιστικό τρόπο το δικό τους λόγο για το τι πρέπει να γίνει αυτή την κρίσιμη στιγμή.

Οι στιγμές που ζούμε είναι πάρα πολύ σοβαρές, αφού κρίνεται κρίνεται το μέλλον της χώρας μας. Θεωρούμε λοιπόν άκρως αναγκαίο αυτοί που δημιουργούν υπεραξία στον τόπο να πάρουν τον λόγο. Άλλωστε οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές είναι ο τελευταίος βράχος από τον οποίο μπορεί να «γαντζωθεί» η χώρα στην καταστροφή. Σήμερα δίνουμε στην δημοσιότητα τον οδηγό DiamondsoftheGreekEconomy 2015. Σε αυτόν αποτυπώνεται μια απλή αλήθεια: στην Ελλάδα της καταστροφής εξακολουθούν να υπάρχουν και να αναπτύσσονται υγιείς επιχειρήσεις! Είναι αυτές που αντέχουν στις συνέπειες της αδυσσώπητης παρατεταμένης κρίσης, οι οποίες αν και συνθλίβονται στις μυλόπετρες της ύφεσης, βρίσκουν τη δύναμη να δημιουργούν υπεραξία, να παραμένουν εξωστρεφείς και να επενδύουν σε νέα προϊόντα και αγορές.

Ο λόγος λοιπόν σε εσάς για να διατυπώσετε τις θέσεις σας ώστε αυτές είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης θα «περάσουν» στο ευρύτερο κοινωνικό σώμα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ανταπόκριση στο κάλεσμα της Active Business Publishing