Το ποσό των 138,2 εκατ. ευρώ επένδυσε στην Ελλάδα η Novartis κατά την περίοδο 2013-2015, διαθέτοντας τον κύριο όγκο των κεφαλαίων της στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και στην παραγωγή προϊόντων μέσω τρίτων εταιρειών. Ειδικότερα, όπως σημείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ρικάρντο Κανεβάρι, οι επενδύσεις για τη διεξαγωγή περισσότερων από 180 κλινικών ερευνών την προηγούμενη τριετία έφτασαν στα περίπου 19 εκατ. ευρώ, με το 2015 μάλιστα να συμμετέχουν σε παρεμβατικές και μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες 5.437 ασθενείς.

Ένας από τους βασικούς «συνέταιρους» της εταιρείας στην ελληνική αγορά είναι η βιομηχανία Famar, η οποία συσκευάζει και διανέμει σημαντικό τμήμα των διακινούμενων φαρμάκων της Novartis.

Συνολικά η συνεργασία της Novartis με ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, όπως οι Demo, Elpen, Famar, Pharmathen και WinMedica, για την παραγωγή και την προώθηση φαρμακευτικών σκευασμάτων αποτελεί επένδυση της εταιρείας στην τριετία 2013-2015 που φτάνει τα 80 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διατηρεί το ποσοστό των αγορών της από εγχώριους προμηθευτές στο 88%, ενισχύοντας περαιτέρω την εγχώρια οικονομία. Εξέχουσα θέση κατέχει επίσης και η επένδυση για κοινωνικά προγράμματα, δωρεές και χορηγίες, που άγγιξε τα 9,4 εκατ. ευρώ με ενεργή υποστήριξη περισσότερων από 35 συλλόγων ασθενών. Επίσης, η Novartis υλοποιεί προγράμματα ανακύκλωσης, μείωσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και, μεταξύ άλλων, πέτυχε και τη μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 7,8% σε σχέση με το 2010.

Ο κ. Κανεβάρι, ερωτώμενος σχετικά με το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης της «παραγωγικής» παρουσίας της εταιρείας στη χώρα, ανέφερε ότι μια τέτοια κίνηση αφενός έχει να κάνει με την επέκταση της συνεργασίας με τη Famar, αφετέρου εξαρτάται από την πολιτική των επενδύσεων που θα ακολουθήσει η ελληνική κυβέρνηση. Επέμεινε δε στη διαπίστωση ότι τα μέτρα του clawback και του rebate αποτελούν αντιαναπτυξιακά κίνητρα για περαιτέρω επενδύσεις στη χώρα. Όσον αφορά στην πορεία του 2015, με βάση τα στοιχεία του απολογισμού, η εταιρεία παρουσίασε κύκλο εργασιών στα 356,5 εκατ. ευρώ έναντι 359,4 εκατ. ευρώ το 2014 και 381 εκατ. ευρώ το 2013. Επίσης, πέρυσι λόγω έκτακτων εσόδων τα κέρδη έφτασαν στα 19 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,8 εκατ. ευρώ το 2014. Για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση εκτιμά ότι ο τζίρος παραμένει σταθερός μετά και τις κινήσεις διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των προϊόντων του στον τομέα των ΜΗΣΥΦΑ και των εμβολίων.

Κλείνοντας την παρουσίασή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Novartis Hellas τόνισε: «Η Novartis Hellas εδώ και 20 χρόνια έχει αποδείξει ότι βρίσκεται δίπλα στον ασθενή και την ελληνική κοινωνία, καθώς η χώρα δοκιμάζεται από τη χειρότερη ύφεση των τελευταίων χρόνων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ευθύνη μας, ως ηγέτιδα εταιρεία, να βρισκόμαστε δίπλα στους Έλληνες ασθενείς και πολίτες χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Εμείς είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε εδώ, ώστε να δίνουμε στον σωστό ασθενή τη σωστή θεραπεία, τη σωστή στιγμή, το συντομότερο δυνατόν. Κανένας ασθενής που λαμβάνει τα φάρμακά μας δεν θα μείνει ποτέ χωρίς την κατάλληλη θεραπεία γι’ αυτόν, ανεξαρτήτως των οικονομικών και κοινωνικών συγκυριών».