Σταθερή βελτίωση παρουσιάζουν οι επιδόσεις της Εθνικής Τράπεζας στη διαχείριση των προβληματικών δανείων, όπως αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν, για δεύτερο συνεχές τρίμηνο, κατά 1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση χάρη σε κινήσεις αναδιάρθρωσης και διαγραφών, ενώ από την αρχή του έτους η μείωση των NPEs έφθασε το 1,9 δισ. ευρώ, επιτρέποντας την ισχυροποίηση του ισολογισμού. Σε κέρδη πέρασε ο όμιλος στο εννεάμηνο, στα 26 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, έναντι ζημιών 1,7 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο 2015.

Όπως τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, τα αποτελέσματα της Εθνικής καταδεικνύουν τη συνεχή ισχυροποίηση του ισολογισμού και τη βελτιούμενη λειτουργική απόδοση της τράπεζας. Δεδομένης της επίδοσης όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, οι στόχοι για μείωση των ΝPEs είναι επιτεύξιμοι, επισημαίνει ο κ. Φραγκιαδάκης και χαρακτηρίζει εντυπωσιακά τα αποτελέσματα όσον αφορά τη ρευστότητα. Η τράπεζα έχει ως στόχο τη μείωση των NPEs κατά 8,5 δισ. ευρώ και των NPLs κατά 7,4 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2019, κατά 40% και 50% αντίστοιχα. Ήδη, για τα NPEs έχει επιτευχθεί η μείωση κατά 1,9 δισ. ευρώ και μένει η περαιτέρω μείωση κατά 6,5%. Στο πλαίσιο αυτό, οι δείκτες θα υποχωρήσουν κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες και η κάλυψη των NPEs θα διαμορφώνεται στο 50%.

Εισροές κεφαλαίων

Η Εθνική έχει μειώσει την εξάρτηση από τον ELA κατά 13,1 δισ. ευρώ από την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων έως σήμερα, σε μόλις 4,5 δισ. ευρώ. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν οι εισροές καταθέσεων ύψους 0,3 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο στην Ελλάδα, καθώς και η ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων από την NBGI και την Αστήρ Παλλάς. Η τράπεζα έχει δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας από το ευρωσύστημα έως και 10,2 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 28% των καταθέσεων στην Ελλάδα. Στο επίπεδο του 89% διαμορφώνεται ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 150 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 46,4% και 44,2% σε επίπεδο ομίλου, στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου. Το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 56,8% στην Ελλάδα, με άνοδο κατά 180 μ.β. σε τριμηνιαία βάση και σε 56,3% σε επίπεδο ομίλου (+200 μ.β. σε τριμηνιαία βάση).

Σε 35,4% διαμορφώνεται ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα και σε 34,1% σε επίπεδο ομίλου. Περαιτέρω ενισχύθηκε η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις και διαμορφώνεται σε 74,5% στην Ελλάδα και 72,9% σε επίπεδο ομίλου.

Θετικές τάσεις

Σε επίπεδο ομίλου, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 26 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι ζημιών ύψους 1,7 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, με θετικές τάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ΝΑ Ευρώπη, όπου τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ από 43 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2015.

Ο δείκτης CET 1 ανήλθε σε 16,9%, εξαιρώντας τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos) και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αποεπένδυση από την Αστήρ Παλλάς, η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος Οκτωβρίου 2016. Τα κεφάλαια της τράπεζας θα ενισχυθούν περαιτέρω από την οργανική κερδοφορία και την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων κεφαλαιακών ενεργειών, o δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,3%.