Με ιδιωτική τοποθέτηση και τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό άλλαξε χθες ιδιοκτήτη το 4% της Τιτάν (3.400.000 κοινές μετοχές) με τιμή ανά μετοχή τα 20 ευρώ, συναλλαγή συνολικής αξίας 68 εκατ. ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα πακέτο μετοχών που είχε περιέλθει στα τέλη Αυγούστου στην Alpha Bank, καθώς αποτελούσε εγγύηση δανείου τρίτου που δεν εξυπηρετείτο. Η διάθεση των μετοχών έγινε σε συνεργασία με τη Citi και η αρχική πρόθεση ήταν να διατεθούν 2,3 εκατομμύρια μετοχές. Εξαιτίας ωστόσο του υψηλού ενδιαφέροντος διατέθηκαν περισσότερες, ενώ η Alpha Bank διατήρησε ένα μερίδιο στην τσιμεντοβιομηχανία περίπου 0,5% (445.000 μετοχές).

Μεταξύ των αγοραστών ήταν και η ίδια η Τιτάν, η οποία πήρε 700.000 μετοχές της, με συνολική αξία κτήσης 14 εκατ. ευρώ. Μετά την αγορά αυτή διατηρεί ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 5,01% των μετοχών της. Μεταξύ των υπόλοιπων αγοραστών του εν λόγω πακέτου ήταν ξένοι και Έλληνες θεσμικοί επενδυτές. Η τιμή της μετοχής της Τιτάν διαμορφώθηκε χθες στο ταμπλό της Σοφοκλέους στα 21,3 ευρώ, με άνοδο 3,1%.