Η EUROPEAN DYNAMICS ΑΕ (http://www.eurodyn.com) είναι μια κορυφαία εταιρία  στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, που λειτουργεί στις παρακάτω χώρες:

 • Ελλάδα
 • Βέλγιο
 • Κύπρο
 • Δανία
 • Φινλανδία
 • Λουξεμβούργο
 • Γερμανία
 • Ελβετία
 • Σουηδία
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ολλανδία
 • Γαλλία, κλπ. (μέλος του διεθνούς ομίλου EUROPEAN DYNAMICS).

Η εταιρία σχεδιάζει, αναπτύσσει, θέτει σε εφαρμογή και συντηρεί εφαρμογές και λύσεις Πληροφορικής και Επικοινωνιών χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες και μεθοδολογίες. Στους πελάτες της συμπεριλαμβάνονται πολλοί ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί και κυβερνήσεις – υπουργεία στις χώρες όπου παρέχει τις υπηρεσίες της.

Η EUROPEANDYNAMICS απασχολεί διεθνώς πάνω από 600 μηχανικούς και επιστήμονες πληροφορικής, υψηλής κατάρτισης (περίπου 9% αυτών έχει τίτλο PhD, 38% MSc και 97% BSc).

Ο όμιλος έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια Ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων, ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια Ευρώ.