Κερδοφορία για τρίτο τρίμηνο πέτυχε η Eurobank, με καθαρά κέρδη ύψους 85 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο και 192 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο. Η τράπεζα είχε βελτίωση των εσόδων και μείωση των δαπανών, ενώ κατέγραψε μείωση των νέων επισφαλειών για δεύτερο συνεχές τρίμηνο και των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 70% σε ετήσια βάση.

Η θετική κατάληξη της δεύτερης αξιολόγησης θα επιτρέψει τη διαμόρφωση συμφωνίας με τους εταίρους για τη βιώσιμη αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Με βάση αυτή την απόφαση θα είναι εφικτή η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ που θα οδηγήσει στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων, ενώ θα επιταχυνθεί η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και η πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τονίζει ο πρόεδρος της Eurobank Νίκος Καραμούζης. Επισημαίνει δε ότι οι εξελίξεις αυτές μπορούν να δώσουν ισχυρό σήμα προς τη διεθνή και εγχώρια επενδυτική κοινότητα για τις προοπτικές της χώρας, ώστε να εισρεύσουν οι ξένες επενδύσεις και τα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ρευστότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου πιστοποιούν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το 2016, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας και αναφέρθηκε στην ενεργό και αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η μείωση του ρυθμού δημιουργίας NPEs στην Ελλάδα κατά 70% έναντι του προηγούμενου τριμήνου και η διατήρηση σε αρνητικό έδαφος του ρυθμού σχηματισμού νέων δανείων σε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου στα 191 εκατ. ευρώ ή 1,9% ως ποσοστό των δανείων. Η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που είναι υπό διαμόρφωση και η επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, επισήμανε ο κ. Καραβίας.

Τα καθαρά κέρδη της Eurobank διαμορφώθηκαν σε 85 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο από 46 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο και περιλαμβάνουν 55 εκατ. ευρώ από την πώληση της Eurolife ERB. Ενισχυμένα κατά 0,3%, στα 389 εκατ. ευρώ, ήταν τα καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ κατά 7,1% αυξήθηκαν τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 750 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2016, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη μείωση ήταν 4,4%. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε σε 49,8%. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 39,9% σε ετήσια βάση, σε 787 εκατ. ευρώ.

Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν αρνητικά κατά 28 εκατ. ευρώ, ενώ τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 70% σε τριμηνιαία βάση. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 34,8%, ενώ η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις αυξήθηκε σε 65,5%. Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν σε 191 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο και αντιστοιχούσαν σε 1,9% επί των μέσων χορηγήσεων.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 25 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εννεαμήνου, ανήλθαν σε 83 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 32 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η συνολική χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 6 δισ. ευρώ από τον Ιούνιο έως και τις αρχές Νοεμβρίου και διαμορφώθηκε σε 15,5 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο υποχώρησε και η χρηματοδότηση από τον ELA κατά 2,7 δισ. ευρώ, σε 13,1 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων, της διενέργειας repos στη διατραπεζική αγορά και της επαναφοράς του waiver για τα ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου από την ΕΚΤ.

Οι καταθέσεις πελατών στο τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 315 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και κατά 394 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, ενώ από την αρχή του έτους οι καταθέσεις των πελατών της Eurobank έχουν αυξηθεί κατά 1,9 δισ. ευρώ.