Με την έκδοση πέντε νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (sub funds) Made in Luxembourg επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της η Piraeus Asset Management Europe, θυγατρική του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς με έδρα το Λουξεμβούργο. Τα νέα Αμοιβαία Κεφάλαια θα διατίθενται από την 1η Δεκεμβρίου 2016.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (sub funds) ανήκουν στο λουξεμβουργιανό Αμοιβαίο Κεφάλαιο ομπρέλα (umbrella fund) PiraeusInvest, που σημαίνει ότι αποτελούν διαφορετικά υπο-Αμοιβαία Κεφάλαια του PiraeusInvest, με διαχειρίστρια εταιρεία την Piraeus Asset Management Europe, διαχειριστή επενδύσεων την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και διάθεση μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Πρόκειται για μια σειρά εξειδικευμένων λύσεων που επεκτείνουν τις δυνατότητες των επενδυτών. Δύο Αμοιβαία Κεφάλαια (sub funds) είναι βραχυπρόθεσμα ομολογιακά (PiraeusInvest Enhanced Liquidity) και απευθύνονται σε επενδυτές με βραχυμεσοπρόθεσμο ορίζοντα επένδυσης. Τρία Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μικτά Fund of Funds με διαφορετικό επενδυτικό προφίλ (PiraeusInvest Global Balanced Fund of Funds), καθένα απ’ τα οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο με ευρεία διασπορά σε όλες τις κατηγορίες επένδυσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Piraeus Asset Management Europe δραστηριοποιείται από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 στο Λουξεμβούργο, την αδιαφιλονίκητη πρωτεύουσα Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ευρώπη και παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην εξέλιξη των υπηρεσιών σχεδιασμού, λειτουργίας και παροχής χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Η Piraeus Asset Management Europe λειτουργεί έχοντας ως στόχο να προσφέρει ένα αξιόπιστο επενδυτικό περιβάλλον, διαφάνεια, ασφάλεια συναλλαγών και άμεση πρόσβαση στη διαχείριση επενδύσεων σε κορυφαίες χρηματοπιστωτικές αγορές.