Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πλάνο της Εnergean Oil&Gas, που αποτιμάται σε περίπου 1,4 δισ. δολάρια, εκ των οποίων τα 200 εκατ. στον ελλαδικό χώρο. Η εταιρεία μέσα σε έναν χρόνο ολοκλήρωσε με επιτυχία τέσσερις γεωτρήσεις, επιτυγχάνοντας να τριπλασιάσει την ημερήσια παραγωγή πετρελαίου από τον Πρίνο, η οποία κινείται κοντά στα 5.000 βαρέλια ημερησίως. Προ ημερών, ξεκίνησε την 5η γεώτρηση (PA -38) του εν εξελίξει προγράμματος.

Οι γεωλόγοι της Energean εκτιμούν πλέον ότι ο Πρίνος διαθέτει περί τα 40 εκατ. βαρέλια αποθέματα (έναντι εκτίμησης για 30 εκατ. βαρέλια προ διετίας) και έχουν υποβληθεί σε διεθνή ανεξάρτητο οίκο όλα τα δεδομένα για την πιστοποίησή τους.

Από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί περί τα 350 εκατομμύρια δολάρια, έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία έντεκα γεωτρήσεις και έχουν δημιουργηθεί περίπου 200 νέες θέσεις εργασίας. Συνολικά η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 460 εργαζόμενους.

Φέτος για πρώτη φορά μετά το 2001, η παραγωγή του Πρίνου υπερέβη σε μία χρονιά το 1 εκατ. βαρέλια, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της παραχώρησης το ελληνικό Δημόσιο θα λάβει δικαιώματα (royalties) με βάση την τροποποίηση της σύμβασης του 2013 και την ανανέωση των αδειών, καθώς η μέση ημερήσια παραγωγή είναι πάνω από τις 2.500 βαρέλια (συγκεκριμένα, κοντά στις 3.500 βαρέλια).

Τα δικαιώματα που θα καταβληθούν στο ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 400.000 ευρώ και, με βάση την κείμενη νομοθεσία, θα χρησιμοποιηθούν ως πόροι της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (στελέχωση, στέγαση, εξοπλισμός κ.λπ.), της ανεξάρτητης αρχής που διαχειρίζεται τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. Θα είναι οι πρώτοι πόροι που εισρέουν για την ΕΔΕΥ μετά τα έσοδα από τις υπογραφές των συμβάσεων του Open Door (Ιωάννινα, Κατάκολο, Πατραϊκός) προ διετίας, οι οποίοι όμως χρησιμοποιήθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών.

Η Energean εξάλλου έχει αποκτήσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης σε δύο διαπιστωμένα ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου, το Tanin και το Ksrish και όπως δήλωσε στέλεχος της εταιρείας για την άντληση και την εκμετάλλευση θα χρησιμοποιηθεί πλωτός σταθμός FPSΟ, με στόχο το 2020 η εταιρεία να μπορεί να τροφοδοτεί την ισραηλινή αγορά.