Καθαρά κέρδη ύψους 41,2 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο και 22,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο κατέγραψε η Alpha Bank από τον συνδυασμό της αποκλιμάκωσης των προβλέψεων και της βελτίωσης του προ προβλέψεων αποτελέσματος. Η τράπεζα πέτυχε τη μείωση των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 71% σε ετήσια βάση στο εννεάμηνο και έχει ως στόχο τη μείωση των NPEs κατά 36% στο τέλος του 2019 και των NPLs κατά 48%.

Όπως τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτρης Μαντζούνης, τα αποτελέσματα εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τον στόχο για ανάκαμψη της χρηματοοικονομικής επίδοσης εντός του 2016. Η Alpha Bank επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού, στην ενίσχυση της ρευστότητας, στη διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και στην αύξηση της αποδοτικότητας. Η έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος και να αποτελέσει το έναυσμα για ευνοϊκές εξελίξεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 εκτιμά ο κ. Μαντζούνης.

Τα μεγέθη

Τα κύρια αποτελέσματα προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 896,4 εκατ. ευρώ. Οριακά αυξήθηκαν τα καθαρά έσοδα από τόκους σε τριμηνιαία βάση, στα 487,4 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από τις κεντρικές τράπεζες. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το εννεάμηνο 2015 και ανήλθε σε 2,9%. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 82,6 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 1,3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 841,1 εκατ. ευρώ, απόδοση που επιβεβαιώνει την επίτευξη του τεθέντος στόχου για κόστος 1,15 δισ. ευρώ για το 2016. Ο δείκτης εξόδων/εσόδων μειώθηκε σε 48,4% από 49,7% το προηγούμενο έτος.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 862 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 δισ. κατά το εννεάμηνο 2015. Οι σωρευτικές προβλέψεις μετά από διαγραφές διαμορφώθηκαν σε 16 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 26,2% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Στο τρίτο τρίμηνο, οι νέες καθυστερήσεις υποχώρησαν σε 77 εκατ. ευρώ, έναντι 110 εκατ. ευρώ κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 38,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου έναντι 37,8% στο τέλος Ιουνίου και αντιστοίχως ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε σε 53,2% έναντι 52,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Εισροές καταθέσεων

Η χρηματοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω στο τρίτο τρίμηνο σε 20,8 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα κυρίως των εισροών καταθέσεων και της ενίσχυσης της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων του EFSF. Τον Νοέμβριο η χρηματοδότηση μέσω του ELA διαμορφώθηκε σε 14,2 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 5,4 δισ. από την αρχή του έτους και κατά 8,8 δισ. από την έναρξη της επιβολής των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015.

Στο τρίτο τρίμηνο καταγράφηκε αύξηση των υπόλοιπων καταθέσεων κατά 0,3 δισ. ευρώ και διαμορφώνονται στα 32 δισ. ευρώ, ενώ στην Ελλάδα τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 26,9 δισ. ευρώ και αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 0,4 δισ. έως τον Νοέμβριο, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων.