Σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων αναμένει για το σύνολο του 2016 η διοίκηση της Τιτάν, επισημαίνοντας ότι στην παρούσα συγκυρία η ανάπτυξη της αγοράς των ΗΠΑ αποτελεί την κύρια πηγή κερδοφορίας της, ενώ ανάκαμψη καταγράφει και η Αίγυπτος λόγω αύξησης της ζήτησης στην αγορά και της υψηλής και ανταγωνιστικότερης λειτουργίας των εργοστασίων.

Η παραπάνω εκτίμηση έγινε με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 9μήνου, διάστημα κατά το οποίο ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της τσιμεντοβιομηχανίας ανήλθε σε 1.124,2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 24,1% και ανήλθαν σε 205 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 121,9 εκατ., σε σύγκριση με κέρδη 36,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επηρεασμένα θετικά από την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ.

Θετικές οι τάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τιτάν, η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και πέραν του τρέχοντος έτους. Οι μεσοπρόθεσμες τάσεις εμφανίζονται θετικές τόσο για την αγορά κατοικίας και εμπορικών ακινήτων όσο και για τις επενδύσεις σε υποδομές. Η άνοδος της ζήτησης δομικών υλικών, σε συνδυασμό με τα οφέλη από το πρόγραμμα επενδύσεων του ομίλου ισχυροποιούν τη θέση του Τιτάνα στις ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση στο σύνολο του έτους θα διαμορφωθεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αντίστοιχα του 2015. Η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2016 αναμένεται να συνεχιστεί να διοχετεύεται κατά το μεγαλύτερο μέρος σε εξαγωγικούς προορισμούς.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική δυσπραγία των γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης, που αποτελούν τους κύριους επενδυτικούς και εμπορικούς εταίρους της περιοχής. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην περιοχή έχει σημειώσει ανάπτυξη σε ορισμένες χώρες, όμως γενικότερα στερείται δυναμικής.

Ενεργειακή επάρκεια και βελτιωμένα κόστη

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται ότι θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ο όμιλος ολοκληρώνοντας τις επενδύσεις για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα, έχει εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια και βελτίωσε τα κοστολόγιά του. Σημειώνεται, πάντως, ότι η αναμενόμενη συμφωνία με το ΔΝΤ, σε συνδυασμό με την υποτίμηση του νομίσματος, δημιουργούν αβεβαιότητες και επιφυλάσσουν κινδύνους για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Στην Τουρκία, η ζήτηση δεν φαίνεται να επηρεάζεται μέχρι τώρα από τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα.

Μακροπρόθεσμες προοπτικές

Στη Βραζιλία, η οποία περνάει μια βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση, η ζήτηση τσιμέντου αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται και το υπόλοιπο του 2016. Σημειώνεται ότι στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την επένδυση στην τσιμεντοβιομηχανία Cimento Apodi η οποία σηματοδοτεί την επέκταση των δραστηριοτήτων στη Νότια Αμερική. Με την επένδυση αυτή η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία εισέρχεται σε μία υποσχόμενη αγορά με μακροπρόθεσμες προοπτικές, ενώνοντας τις δυνάμεις της με ισχυρούς τοπικούς εταίρους. Ο Τιτάνας ελέγχει το 94% οχήματος που κατέχει το 50% της Apodi. Η συμμετοχή θα ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Πέραν των εξαγορών, οι οποίες συνολικά ανήλθαν σε 91 εκατ. ευρώ, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 96,6 εκατ.

Ταμειακές ροές

Το εξεταζόμενο διάστημα οι λειτουργικές ταμειακές ροές της τσιμεντοβιομηχανίας ανήλθαν σε 80 εκατ. ευρώ, έναντι 8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας, των χαμηλότερων συγκριτικά κεφαλαιουχικών δαπανών. Λόγω των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν για την επέκταση δραστηριοτήτων, ο καθαρός δανεισμός παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε στα 713 εκατ., υψηλότερος κατά 91 εκατ. σε σύγκριση με 31.12.2015.