Αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον από αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ», ώστε να λάβουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, να εξελιχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, 539 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα υπέβαλαν ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα που υποστηρίζει την υγιή και καινοτόμο ελληνική επιχειρηματικότητα. Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης και τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο.
Οι 539 επιχειρήσεις που υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής έχουν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 100.000 ευρώ και συνολικό ρυθμό ανάπτυξης άνω του 20% τα δύο προηγούμενα χρόνια. Το 43% των υποψήφιων εταιρειών έχει έδρα στην Αττική, το 19% την Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο. Οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται είναι τουρισμός, λιανικό εμπόριο, μεταποίηση, επεξεργασία τροφίμων, τεχνολογία. Οι ανάγκες των υποψήφιων επιχειρήσεων εστιάζονται κυρίως σε διεθνή επέκταση, branding και marketing, καθώς και χρηματοδότηση. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την ηλικία, το φύλο και την επαγγελματική εμπειρία των επιχειρηματιών που υπέβαλαν αίτηση: το 16% είναι γυναίκες, σχεδόν το 40% είναι σε ηλικία μεταξύ 30 και 39 ετών, σχεδόν το 50% έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών.
Oι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με τον διεθνή μη κυβερνητικό οργανισμό Endeavor θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες καθώς και σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, το οποίο θα τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ’ επέκταση δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.