Με βελτιωμένα αποτελέσματα αναμένεται να ολοκληρωθεί η τρέχουσα οικονομική χρήση για τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους της χώρας, την Ελλάκτωρ και τη ΓΕΚ Τέρνα, βάσει των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσαν για το 9μηνο.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα στελέχη του κατασκευαστικού κλάδου γενικότερα επικρατεί αγωνία για το επόμενο διάστημα, καθώς το 2017 οι μεγάλοι οδικοί άξονες ολοκληρώνονται και δεν φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, προοπτική για σημαντικό αριθμό νέων έργων.

Αναλυτικότερα για την Ελλάκτωρ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο ανήλθε σε 1.284,9 εκατ. έναντι 1.097,6 εκατ. (αύξηση 17,1%). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 61,5 εκατ. ευρώ. έναντι 35,0 εκατ. ευρώ και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων σε 5,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 30,5 εκατ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις 30/9/2016 ήταν 2,7 δισ. ευρώ με τον συνολικό δανεισμό στα 1.435,6 εκατ. έναντι 1.492,2 εκατ. και τα ταμειακά διαθέσιµα σε 611,5 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο διάστημα οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ Τέρνα διαμορφώθηκαν σε 840 εκατ. ευρώ, έναντι 666,7 εκατ. (αύξηση 25,9%).

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 53,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,3 εκατ., ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, σε κέρδη 25,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,9 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματικά διαθέσιμα της ΓΕΚ στο τέλος του εννεάμηνου ανέρχονταν σε 590,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 920,7 εκατ. ευρώ. Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο της ΓΕΚ βρίσκεται στο επίπεδο των περίπου 2,6 δισ. ευρώ.