Δύο μεγάλες επενδύσεις αντλησοταμίευσης, συνολικού ύψους 780 εκατ. ευρώ, από τα οποία 220 εκατ. είναι ίδια κεφάλαια, θέτει σε προτεραιότητα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, στο Δήμο Αμφιλοχίας και στην Κρήτη (Νομοί Ρεθύμνου και Λασιθίου), με χρονικό ορίζοντα δοκιμαστικής λειτουργίας το 2021.

Οι Αντλησοταμιευτικοί Σταθμοί (ΑΤΣ) είναι φυσικές μπαταρίες μαζικής αποθήκευσης ενέργειας. Αποτελούνται από τουλάχιστον δύο ταμιευτήρες με υψομετρική απόσταση. Η διαφορά τους από τα συμβατικά υδροηλεκτρικά έργα είναι ότι το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατευθυνόμενο από τον πάνω ταμιευτήρα προς τον κάτω μπορεί με τη βοήθεια στροβιλοαντλιών να «αντληθεί» εκ νέου στον πάνω ταμιευτήρα. Η άντληση γίνεται με χρήση αιολικής ενέργειας, η οποία αποθηκεύεται ως υδροηλεκτρικό «απόθεμα» στον πάνω ταμιευτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όποτε κρίνεται αναγκαίο με βάση τη ζήτηση.

Περίπου 1.000 θέσεις εργασίας

Ειδικότερα, σε ό.τι αφορά την αντλησοταμίευση στην Αμφιλοχία, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και 730 MW (άντληση) και ετήσια παραγωγή ενέργειας περίπου 816.00 GWh, το έργο περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο με όγκους περίπου 5 hm3 και 2 hm3 αντίστοιχα), ενώ ως κάτω ταμιευτήρα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ. Η επένδυση της τάξεως των 500 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δημιουργήσει 900 θέσεις εργασίας στην περίοδο της κατασκευής και άλλες 60 μόνιμες για τη λειτουργία, προσφέροντας σημαντικά και στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής με πρόσθετα αντισταθμιστικά οφέλη, όπως η διεύρυνση του οδικού δικτύου και η δημιουργία ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Έσοδα για την Τ. Αυτοδιοίκηση

Στον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου, αφενός με τροφοδοσία της αντλητικής λειτουργίας αποκλειστικά από δύο αιολικά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 89,1 MW στο νομό Λασιθίου και με την αντλησοταμίευση στο φράγμα Ποταμών στο νομό Ρεθύμνου, προκύπτει μια ενεργειακή εγκατάσταση με εγγυημένη ισχύ 50 MW (εγκατεστημένη 75 MW), που αποδίδει στο σύστημα της Κρήτης εγγυημένη ενέργεια 227 GWH.

Το όλο σχήμα περιλαμβάνει τρεις στροβιλοαντλίες σταθερών στροφών, 25 MW η καθεμία και δώδεκα αντλίες μεταβλητών στροφών, συνολικής ισχύος 38,4 MW. Με τον τρόπο αυτόν αναβαθμίζεται ενεργειακά ο υπάρχων ταμιευτήρας του φράγματος Ποταμών Αμαρίου (κάτω ταμιευτήρας) και κατασκευάζεται ο άνω ταμιευτήρας χωρητικότητας περί τα 1,2 εκ. κ.μ. 450 μέτρα ψηλότερα. Η επένδυση, ύψους περίπου 280 εκατομμυρίων ευρώ, έχει εγχώρια προστιθέμενη αξία άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και η τοπική αυτοδιοίκηση θα απολαμβάνουν ετήσια έσοδα εκατομμυρίων ευρώ κατά την 25ετή περίοδο της σχετικής σύμβασης.