Πρωτοβουλίες για τη σύσφιγξη των μεταξύ τους σχέσεων συνεργασίας αναλαμβάνουν η Εθνική Ασφαλιστική και οι μεσίτες ασφαλίσεων.

Σε συνάντηση που είχαν ανώτατα στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής με τη διοίκηση του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων επισημάνθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης τόσο της ίδιας της εταιρείας όσο και των μεσιτών ασφαλίσεων, μέσα από την αναβάθμιση των συνεργειών τους.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Σταύρος Κωνσταντάς, αναφέρθηκε στην πρόθεση της εταιρείας να ενισχύσει το δίκτυο συνεργαζόμενων μεσιτών ασφαλίσεων και σε παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών, τόνισε μεταξύ άλλων ότι παρουσιάζει πλεόνασμα του περιθωρίου φερεγγυότητας υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα κεφάλαια, διασφαλίζοντας έτσι της παροχές προς τους πελάτες καθώς και την εύρωστη οικονομική της θέση.

Ο γενικός διευθυντής Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, Γιώργος Ζαφείρης, σημείωσε ότι η νέα οργανωτική δομή της εταιρείας εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα σε θέματα διοίκησης και πωλήσεων, προσθέτοντας ότι η Εθνική όρισε εξειδικευμένους συνεργάτες για την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των μεσιτών ασφαλίσεων.

Εκ μέρους του ΣΕΜΑ, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Κούμπας εξέφρασε την άποψη ότι δεν υπάρχουν καλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά εταιρείες που εργάζονται ποιοτικά και παραγωγικά, ώστε να εκπληρώνουν όσο το δυνατόν τα κριτήρια που θέτει η αγορά, όπως η Εθνική Ασφαλιστική.