Στο πλαίσιο της απονομής διακρίσεων Επιχειρηματικής Αριστείας “The Most Admired Enterprises”, στην ετήσια εκδήλωση “Diamonds of The Greek Economy 2014“, που διοργάνωσε η εταιρεία Active Business Publishing, τιμήθηκε η εταιρεία “ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

 

 Η Ζαριφόπουλος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1972 με αντικείμενο τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, εισαγωγή και διανομή των παρακάτω συστημάτων, από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους παγκοσμίως:

• Ασφάλειας έναντι κλοπής και ληστείας 
• Πυρανίχνευσης & Ανίχνευσης εκρηκτικών και τοξικών αερίων
• Κατάσβεσης & Πυρόσβεσης
• Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και Μεταφοράς Εικόνας & Τηλεμετρίας
• Ελέγχου Προσπέλασης & Ωρομέτρησης
• Ελέγχου Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων

 Η εταιρεία έχει διατηρήσει μέχρι και σήμερα έναν σταθερό ρυθμό ανόδου στα παρεχόμενα συστήματα και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα, να κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα, από απόψεως ενεργητικού αριθμού απασχολούμενου προσωπικού αλλά και πωλήσεων, από όλες τις άλλες εταιρείες του κλάδου των ηλεκτρονικών συστημάτων προστασίας και ελέγχου. Ο ηγετικός της δε ρόλος βαίνει κάθε χρόνο αυξανόμενος, γεγονός που πιστοποιείται από τον σημαντικό αριθμό εκτελεσθέντων ειδικών μεγάλων έργων αλλά και τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας και των εταιρειών του κλάδου.

 Η επιτυχία της εταιρείας στον Δημόσιο Τομέα, αλλά και στον ανταγωνιστικό Ιδιωτικό και ιδιαίτερα απαιτητικό Τραπεζικό Τομέα, οφείλεται στην συνεχή προσπάθεια για την εκτέλεση έργων, που χαρακτηρίζονται από την συνέπεια, την ποιότητα και την “μετά την πώληση” υποστήριξη.

 Το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, με υψηλό το συναίσθημα της αφοσίωσης στους στόχους της εταιρείας, την εμπειρία, γνώση, και υπευθυνότητά του, παρέχει στην εταιρεία όλα τα αναγκαία εφόδια για περαιτέρω ανάπτυξη στην χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό.  Η εταιρεία διαθέτει από το 2007, άρτια επανδρομένο, υποκατάστημα στη Σόφια Βουλγαρίας και από το Δεκέμβριο 2009 υποκατάστημα στα Τίρανα Αλβανίας.

 Από το 1999 η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008, από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης TUV HELLAS και μέλη του Διεθνούς Οργανισμού ISIO.

 Οι στόχοι της εταιρείας συνοψίζονται στο συστηματικό έλεγχο των παρεχόμενων προϊόντων & υπηρεσιών, στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, στην τυποποίηση των διεργασιών και την εκτέλεση μοντέρνου οργανογράμματος με σαφείς και καθορισμένες υπευθυνότητες για όλα τα στελέχη και το προσωπικό.

Στην πορεία της μέσα στον χρόνο και στην προσπάθειά της για συνεχή άνοδο και επέκταση, η εταιρεία είναι το ιδρυτικό μέλος ενός Ομίλου εταιρειών, σκοπός των οποίων είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, που αφορούν στην προστασία και έλεγχο μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στον Όμιλο είναι οι ακόλουθες:

  • ACON Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε (www.acon.gr) 

 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 και κατέχει σημαντική θέση στην αγορά των Πυροσβεστικών Μέσων. Αντικείμενό της είναι η εμπορία, συντήρηση & αναγόμωση πυροσβεστήρων, αναπνευστικών συσκευών, μονίμων συστημάτων κατάσβεσης (CO2, FM200, HFC227ea, INERGEN, WET-CHEMICAL) καθώς και εμπορία συγκροτημάτων πυροσβεστικών αντλιών & εξαρτημάτων πυροσβεστικών δικτύων. Στα πλαίσια του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και ποιότητας που παρέχει, έχει πιστοποιηθεί κατά EN ISO 9001:2008 από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ

Η ACON διαθέτει αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στο Περιστέρι Αττικής και κατασκευαστική μονάδα στην ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων Βοιωτίας.

 Ο Ε.Κ.Σ. ιδρύθηκε το 1981 και διαθέτει τον μεγαλύτερο Κεντρικό Σταθμό Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων από συστήματα ασφαλείας, πυροπροστασίας και ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει ένα αρτιότατο δίκτυο επικοινωνίας και τεχνολογικού δικτυακού εξοπλισμού για την διεκπεραίωση της σύνθετης αποστολής του. Είναι μέλος της ένωσης Εταιρειών Κέντρου Λήψης Σημάτων (CSAA).

 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 και έχει σαν σκοπό την φύλαξη και τον έλεγχο κριτικών εγκαταστάσεων σε αεροδρόμια καθώς και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως και τον έλεγχο αποσκευών μέσω συσκευών ακτινών Χ & προσομοιωτών.

  • ZETIX Ltd

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 με αντικείμενο ίδιο με αυτό της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και σκοπό να εξυπηρετήσει, τις Ελληνικές εταιρείες στον Τραπεζικό, Εμπορικό & Βιομηχανικό τομέα στη Βουλγαρία.

Η εταιρεία είναι επανδρωμένη με εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και στη 3ετη παρουσία της έχει ήδη εκτελέσει σημαντικό αριθμό τραπεζικών και ιδιωτικών έργων.

  • ZARIFOPOULOS ALBANIA Ltd

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 με αντικείμενο ίδιο με αυτό της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και σκοπό να εξυπηρετήσει τις Ελληνικές εταιρείες στον Τραπεζικό, Εμπορικό & Βιομηχανικό τομέα στη Αλβανία.

Η εταιρεία είναι επανδρωμένη με εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.