Το πρώτο deal της χρονιάς ανακοίνωσε χθες η αλλαντοβιομηχανία Nίκας, καθώς γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου υπέγραψε σύμβαση αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της ίδιας και των θυγατρικών της, με το σύνολο των δανειστριών τραπεζών (σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016), ήτοι των Eurobank, Alpha και Attica – χάρη στον στρατηγικό ρόλο της Chipita που «κλείδωσε» τη συμφωνία, όπως ανέφερε σχετικό δημοσίευμα της «N» το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η «N», η απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Π.Γ. Νίκας από την Chipita σηματοδοτεί μια νέα εποχή, με την τελευταία να διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην «επανεκκίνηση» της Νίκας.

Εξάλλου, η συμφωνία διαμορφώνει νέες προοπτικές για τη μελλοντική ανάπτυξη της Νίκας, όπως επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας παρουσιάζοντας τα σημαντικότερα σημεία που περιλαμβάνονται στην υπογραφείσα σύμβαση.

Ειδικότερα, η συμφωνία περιλαμβάνει τα εξής:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Νίκας υπέρ των παλαιών μετόχων κατά 23,3 εκατ. ευρώ, με την Chipita AE να αναλαμβάνει να καλύψει το τμήμα της αύξησης που δεν θα καλυφθεί από τους υπάρχοντες παλαιούς μετόχους.

2. Μεταβίβαση του ακινήτου της Νίκας στον Άγιο Στέφανο Αττικής προς την Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν οι πιστώτριες τράπεζες, έναντι του ποσού των 17 εκατ. ευρώ.

3. Μίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου από τη Νίκας.

4. Απομείωση του δανεισμού της Νίκας με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών της, ώστε ο δανεισμός μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό των 26,4 εκατ. ευρώ.

5. Reverse split με αναλογία 10:1, δηλαδή, αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της Νίκας με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα παλαιές προς μία νέα κοινή μετοχή και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της εταιρείας.

6. Μείωση στη συνέχεια του μετοχικού κεφαλαίου της Νίκας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού ή για τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου Νίκας, με βάση τα στοιχεία του α’ εξαμήνου του 2016, ανέρχονται σε 81 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται στο ίδιο διάστημα αρνητικά, στα 57,3 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές της εταιρείας, δεν προβλέπονται «εκπλήξεις» για την αγορά, καθώς αναμένεται να αποπληρωθούν στο ακέραιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Νίκας, παρά τις αντιξοότητες, στο α’ εξάμηνο του 2016 εμφάνισε μερίδιο αγοράς 11,2% σε όγκους και 13,4% σε αξία (στοιχεία nielsen Ιούνιος 2016).

Σημειώνεται, τέλος, ότι η υλοποίηση της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων της Νίκας -η οποία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από όλες τις αρμόδιες αρχές- δίνει τη δυνατότητα στην ιστορική αλλαντοβιομηχανία να αναπτύξει συνέργειες με έναν ισχυρό παίκτη του κλάδου τροφίμων, την Chipita, και να διεκδικήσει μερίδιο σε μια ιδιαιτέρως ανθεκτική αγορά, με συνολικό εκτιμώμενο τζίρο περί τα 300 εκατ. ευρώ.