Ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ο όμιλος «Τιτάν» δεν προτίθεται να αλλάξει έδρα, αγνοώντας τις προσκλήσεις για εισαγωγή σε ξένες αγορές που του είχαν γίνει στο παρελθόν, εκτός βέβαια εάν επιδεινωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα, λένε τα στελέχη του. Η δεύτερη παλαιότερη εισηγμένη (από το 1913) στο ελληνικό χρηματιστήριο θα παραμείνει υπερασπιστής της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της ελληνικής επιχειρηματικότητας ακόμη και κάτω από έντονο αντι-επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται με την αύξηση της επιχειρηματικής φορολογίας μετά από τη συμφωνία της Ελλάδας με τους πιστωτές. Το κόστος χρηματοδότησης των επενδύσεων έχει αυξηθεί σημαντικά το β’ τρίμηνο λόγω country risk, ενώ πλέον προστίθεται και το θέμα της αυξημένης φορολογίας. Η επίσημη θέση του ομίλου είναι ότι προς το παρόν οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις δεν θα επηρεάσουν τα αποτελέσματά του. Το ζητούμενο είναι να ξεκαθαριστεί εάν θα φορολογηθούν μόνο τα αποτελέσματα στην Ελλάδα ή θα περιληφθούν και τα αποτελέσματα από τις θυγατρικές στο εξωτερικό, οι οποίες ούτως ή άλλως φορολογούνται και εκεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές δραστηριότητες του ομίλου «Τιτάν» αντιστοιχούν μόλις στο 20%-25% των συνολικών δραστηριοτήτων του.

Βελτίωση
Η εικόνα κατά το α’ εξάμηνο 2015 δείχνει σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων και επιστροφή στα κέρδη εξαιτίας της βελτίωσης των μεγεθών στον Titan US. Σταθεροποιητικά κινείται η αγορά της Αιγύπτου, στην οποία η δραστηριότητα είχε «φρενάρει» λόγω ενεργειακών προβλημάτων. Για την Αίγυπτο αναμένεται σημαντική βελτίωση από το 2016, ενώ χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές κινείται η παραγωγή στα κράτη των Βαλκανίων (Αλβανία, Βουλγαρία, Κόσοβο και Τουρκία). Για την Ελλάδα, το β’ τρίμηνο του 2015 ήταν μία αρνητική παρένθεση σε μία περίοδο που είχε αρχίσει να αναζωπυρώνεται η ζήτηση τσιμέντου για δημόσια έργα.

Μέρισμα
Το κλείσιμο των ελληνικών τραπεζών ουδόλως επηρέασε τον όμιλο «Τιτάν», ο οποίος πληρώνει τόκους ομολογιών, μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου μέσα από το μεγάλο δίκτυο τραπεζών εξωτερικού με τις οποίες συνεργάζεται.

Σήμερα οι μετοχές (κοινή και προνομιούχος) θα πληρώσουν μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή. Το τελικό ποσό μετά τον φόρο 10% θα ανέρχεται σε 0,13958 ευρώ ανά μετοχή. Η διανομή έκτακτων αποθεματικών αντιστοιχεί σε ποσό 0,15 ευρώ ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο), το οποίο προσαυξάνεται αναλογικά με το ποσό διανομής που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία και ανέρχεται σε τελικό ποσό 0,15509 ευρώ ανά μετοχή. Η διανομή των ανωτέρω αποθε?ατικών δεν υπόκειται σε φορολόγηση. Οι πληρωμές θα γίνουν μέσω της Alpha Bank Κύπρου.

Η πληρωμή των εξαμηνιαίων τοκομεριδίων των δύο ομολογιακών δανείων που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία του Ομίλου ΤΙΤΑN Global Finance PLC (ΤGF) με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν -αρχικής ονομαστικής αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ και 200 εκατομμυρίων ευρώ και λήξης το 2019 και το 2017 αντίστοιχα- (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου) γίνεται κανονικά.

Οι κάτοχοι των πρώτων τοκομεριδίων πληρώθηκαν στις 10.7.2015, ενώ η δεύτερη έκδοση θα πληρωθεί στις 20.7.2015 μέσω της BANK OF AMERICA N.A.

 

Πηγή: www.imerisia.gr