Ο όμιλος Τιτάν είναι οργανωμένος σε 4 γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα, και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου Τιτάν παρουσίασαν βελτίωση το 2013, για 1η φορά μετά από 7 χρόνια.

Η ανάκμψη της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ, η ανθεκτικότητα της ζήτησης στην Αίγυπτο και η επιμονή στις εξαγωγές, επέτρεψαν στον όμιλο να αυξήσει τις πωλήσεις του, να δημιουργήσει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και να μειώσει περαιτέρω τον καθαρό δανεισμό του, παρά την παρατεταμένη αδυναμία της εγχώριας αγοράς και την υποτονική κατασκευαστική δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στη Βόρειο Αμερική, η κερδοφορία του Ομίλου βελτιώθηκε ουσιαστικά χάρη στην έντονγ πλέον ανάκμψη του οικιστικού τομέα στις ΗΠΑ. Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου Separation Technologies LLC, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και ειτουργία μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας , συνέχισε την κερδοφόρο αναπτυξιακή πορεία της, επεκτείνοντας τη στόχευση της στην αξιοποίηση της τεχνολογίας που διαθέτει σε νέες εφαρμογές.

Στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, αντανακλώντας την υποτονική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η αύξηση όμως της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων επέτρεψε στον όμιλο να βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση και να διατηρήσει την οργανική του κερδοφορία.

Στην Τουρκία, ο κατασκευαστικός τομέας παρουσίασε περαιτέρω αύξηση το 2013, παρά το κλίμα πολιτικής αστάθειας. Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις του Ομίλου στην Αίγυπτο έδειξαν ανθεκτικότητα, παρά τις σοβαρές αναταραχές και τα αυξημένα οικονομικά προβλήματα της χώρας.