Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Διευθύνων Σύμβουλος ανέλαβε ο κ. Θεόδωρος Κιτσάκος, Χημικός Μηχανικός (παρατίθεται το βιογραφικό σημείωμα του διευθύνοντος συμβούλου).

Η πλήρης σύνθεση του Δ.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου είναι η εξής:

 • Γεώργιος Σπανούδης, Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Θεόδωρος Κιτσάκος, Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.
 • Δημήτρης Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Βασίλειος Καρακίτσιος, Καθηγητής Γεωλογίας
 • Αλέξανδρος Σαρηβαλάσης, Νομικός
 • Μιχάλης Βεργίτσης, Γεωφυσικός
 • Γιώργος Γερμανός, Οικονομολόγος
 • Έλλη Διγενή, Οικονομολόγος εκπρόσωπος ΕΛΠΕ
 • Διομήδης Σταμούλης, Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΕΛΠΕ
 • Ελένη Ζηλακάκη, Οικονομολόγος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων
 • Γιώργος Μουστάκης, Οικονομολόγος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Who is Who

Ο κ. Θεόδωρος Κιτσάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Είναι Χημικός Μηχανικός με εξειδίκευση στη Βιομηχανική Χημεία. Στη υπερ35ετή διεθνή επαγγελματική του σταδιοδρομία, διετέλεσε ανώτερο και ανώτατο στέλεχος σε πολυεθνικές και άλλες μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, στους τομείς των Πετρελαιοειδών, Πετροχημικών, Λιπασμάτων και Βιομηχανικών Χημικών. Εργάστηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και σε χώρες με χαρακτηριστικά αναδυόμενων αγορών (Τουρκία, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική). Διετέλεσε επίσης, διευθυντής Έργου (project leader) σε σημαντικά επενδυτικά προγράμματα (project) διεθνούς ενεργειακής στρατηγικής. Έχει ενεργή ενασχόληση και εξειδίκευση μεταξύ άλλων θεμάτων σε θέματα γεωστρατηγικής, ενεργειακής διπλωματίας, έρευνας και διαχείρισης υδρογονανθράκων, πετρελαϊκής και χημικής βιομηχανίας. Είναι έγγαμος και πατέρας ενός γιού.