Σημαντική αύξηση πωλήσεων και οριακή ενίσχυση κερδών πέτυχε σε σχέση με το 2012 η εταιρεία SP-Cartonpack, μεγαλύτερη Ελληνική βιομηχανία χαρτοκιβωτίων, η οποία ελέγχεται από διεθνή όμιλο χάρτου. Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της Sp-Cartonpackη οποία λειτουργεί βιομηχανικές μονάδες στην Θεσσαλονίκη, την Κόρινθο και την Κρήτη, τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 79,04 εκατ. ευρώ, από 73,14 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση κατά 8,1%. Η εταιρεία συμπίεσε το μεικτό της περιθώριο (18,9% το 2012), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 14,32 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 13,80 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+3,85). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με αύξηση των λειτουργικών δαπανών, είχαν αποτελέσματα να καταγραφούν μειωμένα κατά 7,6% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 6,72 εκατ. ευρώ και μειωμένα κατά 4% κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 5,83 εκατ. ευρώ. Τελικώς, η επιχείρηση παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 5,03 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι αντίστοιχων κερδών 5 εκατ. ευρώ το 2012. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 34,56 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 60,8% του συνόλου των απασχολούμενων κεφαλαίων, ύψους 56,81 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: Χρηματιστήριο (Έντυπη Έκδοση)