Ανοδικά κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της «Πλαστικά Θράκης» το 2014 έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Ειδικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 6,502 εκατ. ευρώ έναντι 2,486 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ ο κύκλος εργασιών κατέγραψε άνοδο 10% και διαμορφώθηκε στα 278,182 εκατ. ευρώ έναντι 251,216 εκατ. ευρώ το 2013.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 14,658 εκατ. ευρώ έναντι 8,830 εκατ. ευρώ (αύξηση 66%), ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφθασαν στα 23,518 εκατ. ευρώ από 17,722 εκατ. ευρώ το 2013 (αύξηση 32,7%). Tο περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας διαμορφώνεται στο 8,5% έναντι 7,1% σε σχέση με το 2013.

Οι ταμειακές ροές από οργανικές δραστηριότητες ανήλθαν στα 12,223 εκατ. ευρώ, ενώ οι ταμειακές ροές από επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 9,462 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: www.imerisia.gr