Η φώτο είναι ενδεικτική

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των πλαστικών προϊόντων από το 1970 και αποτελεί μια από τις δυναμικότερες επιχειρήσεις του κλάδου. Διαθέτει 6 θυγατρικές εταιρείες και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε: Ρουμανία, Πολωνία, Ρωσία, Γαλλία, Τουρκία και Κίνα. Σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι για το 2014 η εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις ύψους 11,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας, για το 2014 παρουσίασε τα παρακάτω αποτελέσματα: οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρώς κατά 4% και από 120 εκατ. ευρώ το 2013 διαμορφώθηκαν στα 115,5 εκατ. ευρώ για το 2014. Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα καθαρά κέρδη προ φόρων όπου από 12,9 εκατ. ευρώ το 2013 έκλεισαν στα 13,9 εκατ. ευρώ, αύξηση της τάξεως του 8%.