Στην φώτο διακρίνεται ο κ. Kamil Ziegler-Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΚΡΑΤΣ ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το ΣΚΡΑΤΣ και το Πάμε Στοίχημα (λόγω και της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου) συνεισέφεραν σημαντικά στην ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΟΠΑΠ τόσο σε επίπεδο γ′ τριμήνου όσο και σε επίπεδο 9μηνου για το 2014.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις σε επίπεδο γ′ τριμήνου παρουσίασαν αύξηση κατά 12,9%, στα 2.981,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.641,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Οι πωλήσεις στο γ′ τρίμηνο 2014 διαμορφώθηκαν στα 1.068,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,1%, έναντι 897,6 εκατ. ευρώ στο γ′ τρίμηνο του 2013 λόγω της πολύ καλής επίδοσης των Ελληνικών Λαχείων και του Στοιχήματος, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εννεάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε 239,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 37,3% σε σύγκριση με πέρυσι. Τα EBITDA γ′ τριμήνου 2014 αυξήθηκαν κατά 33,1% στα 94,2 εκατ. ευρώ, έναντι 70,8 εκατ. ευρώ στο γ′ τρίμηνο 2013. Παρά την υψηλότερη απόδοση στους νικητές, η αύξηση του EBITDA ήταν κατά 14 μονάδες βάσης μεγαλύτερη από την αύξηση του κύκλου εργασιών, κυρίως λόγω της συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων του ομίλου.

Τα καθαρά κέρδη για το 9μηνο του 2014 ενισχύθηκαν κατά 8,6% στα 121,3 εκατ. ευρώ έναντι 111,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα καθαρά κέρδη στο γ′ τρίμηνο 2014 διαμορφώθηκαν στα 55,9 εκατ. ευρώ από 44,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,9% σε ετήσια βάση.

Τα βελτιωμένα αποτελέσματα αποδίδονται και στην προσπάθεια περιορισμού του κόστους. Για παράδειγμα, τα συνολικά έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2014 σε 58,5 εκατ. ευρώ έναντι 75,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, μειωμένα κατά 22,5%. Τα έξοδα διάθεσης στο γ′ τρίμηνο 2014 μειώθηκαν κατά 29,9% κυρίως λόγω της συγκράτησης των εξόδων χορηγιών κατά 57,4% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εξόδων διαφήμισης στα 3,5 εκατ. ευρώ στο γ′ τρίμηνο 2014 αποδίδεται κατά κύριο λόγω στην έναρξη διάθεσης του ΣΚΡΑΤΣ.

VLTs
Στα επόμενα στοιχήματα για τη διοίκηση περιλαμβάνεται και η έναρξη λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων (VLTs). Στο συγκεκριμένο θέμα, όμως, έχει αρχίσει πλέον να διαμορφώνεται μία απόσταση μεταξύ της διοίκησης του ΟΠΑΠ και των πρακτόρων, καθώς οι προτάσεις που κατατίθενται από κάθε πλευρά απορρίπτονται από την άλλη, με αποτέλεσμα ο ΟΠΑΠ να δείχνει έτοιμος να ξεκινήσει μόνος του να δημιουργεί τα πρώτα καταστήματα.

Πηγή: www.imerisia.gr