ΣΤΑ 69,4 ΕΚΑΤ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟ 2014

Τετραπλασίασε την καθαρή κερδοφορία του ο όμιλος Μυτιληναίος παρουσιάζοντας μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη ύψους 64,9 εκατ. ευρώ από 15,9 εκατ. ευρώ το 2013. Ταυτόχρονα αύξησε την εξωστρέφειά του, καθώς το 72% του συνολικού κύκλου εργασιών του 2014 εξάγεται έναντι 60% το 2013. Ο Όμιλος το 2014 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1,233 δισ. ευρώ , έναντι των 1.403 δισ. ευρώ το 2013, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά στις ρυθμιστικές αλλαγές της λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 253,9 εκατ. ευρώ από 225,3 εκατ. ευρώ το 2013.

Μεταλλουργία-Μεταλλεία (Aλουμίνιον της Ελλάδος)
Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων παρουσίασε τη σημαντικότερη βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, ο τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών 470,8 εκατ. ευρώ, έναντι 435,9 εκατ. ευρώ το 2013. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε 87,0 εκατ. ευρώ έναντι 41,6 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 109%. Οι ευνοϊκές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, όπως η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου έναντι του ευρώ, η μείωση των τιμών του πετρελαίου, αλλά και η σταθεροποίηση των τιμών Αλουμινίου σε υψηλότερα επίπεδα βοήθησαν στην κερδοφορία.

ΜΕΤΚΑ
Για ένα ακόμα έτος συνεχίστηκε η θετική πορεία του Τομέα Έργων EPC. Τα καθαρά κέρδη, μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας της ΜΕΤΚΑ διαμορφώθηκαν σε 90,2 εκατ. ευρώ έναντι 91,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 609,3 εκατ. ευρώ έναντι 606,5 εκατ. ευρώ το 2013. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 103,9 εκατ. ευρώ από 101,9 εκατ. ευρώ το 2013. Η ΜΕΤΚΑ, το 2014, για ένα ακόμα έτος κατόρθωσε να διατηρήσει τις οικονομικές της επιδόσεις σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παρά το ασταθές περιβάλλον που διαμορφώθηκε στις αγορές της Μ. Ανατολής. Το επόμενο διάστημα η ΜΕΤΚΑ θα συνεχίσει να εστιάζει στην προσπάθεια επέκτασης σε νέες αγορές του εξωτερικού, δίνοντας όλο και περισσότερο έμφαση στις αγορές της Αφρικής, ενώ, ταυτόχρονα, προσβλέπει στη διεύρυνση του μεριδίου ελληνικής αγοράς.

PROTERGIA – M&Μ – Κόρινθος Power
Ο Τομέας Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών 167,5 εκατ. ευρώ έναντι 369,1 εκατ. ευρώ το 2013, ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης και των ρυθμιστικών αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς. Tα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 74,3 εκατ. ευρώ έναντι 89,1 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος. Το επόμενο διάστημα, η PROTERGIA σχεδιάζει τη συνέχιση των επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ ενώ, παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στη λιανική αγορά. Η πρόσφατη μείωση των τιμών του Φυσικού Αερίου ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των μονάδων του Ομίλου.

Επενδυτικό πρόγραμμα
Η επιτυχία της στρατηγικής του ομίλου αντικατοπτρίζεται στην υψηλή οικονομική επίδοση του 2014 και στη σταθερή αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού που μειώθηκε περισσότερο από 370 εκατ. ευρώ τα τελευταία δύο έτη, αλλά και στη διατήρηση των 2.500 άμεσων και πολλαπλάσιων έμμεσων θέσεων εργασίας.

Oι ευρύτερες διεθνείς οικονομικές εξελίξεις με έμφαση στο εκτεταμένο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αφήνουν περιθώρια συγκρατημένης αισιοδοξίας, παρά την ιδιαίτερα υψηλή αβεβαιότητα και τις προκλήσεις που θέτει η τρέχουσα συγκυρία στο εσωτερικό πεδίο.

Πηγή: www.imerisia.gr