Την αναχρηματοδότηση δανείων του ομίλου, ανακοίνωσε η διοίκηση της Νηρεύς Α.Ε.
Στα πλαίσια της συνολικής συμφωνίας αναδιάρθρωσης των δανείων του Ομίλου και μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης (22-12-2015) της Νηρεύς Α.Ε. με την Seafarm Ionian A.E. πραγματοποιήθηκε η αναχρηματοδότηση των δανείων της δεύτερης, ύψους 23,5 εκ. ευρώ στις 14/1/2016.
Η αναχρηματοδότηση των δανείων της Seafarm Ionian, καλύφθηκε στο πλαίσιο των ήδη εγκεκριμένων και εκδοθέντων ομολογιακών δανείων της Νηρεύς.
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Νηρεύς, οι πωλήσεις, ακολουθώντας συνεχή ανοδική πορεία όλα τα χρόνια μετά το 1990, διαμορφώθηκαν το 2015 σε 195,17 εκ. ευρώ. Ο όμιλος, έχει σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό, καθώς με βάση τα στοιχεία πωλήσεων 2014, η Ελλάδα καλύπτει το 20% των πωλήσεων, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 66% και οι λοιπές χώρες το 14%.
Όσον αφορά στην κατανομή των πωλήσεων, η ιχθυοκαλλιέργεια καλύπτει το 87,7% του συνόλου, οι ιχθυοτροφές το 5,5% και άλλα είδη το 6,8%.
Η Ελλάδα είναι η βασική χώρα παραγωγός μεσογειακών ψαριών και διατηρεί σταθερά μερίδιο περίπου 40% της παγκόσμιας παραγωγής. Το 30% περίπου της παραγωγής λαμβάνει χώρα στην Τουρκία, ενώ η παραγωγή του υπόλοιπου 30% σε άλλες μεσογειακές χώρες.