Περιορισμός ζημιών και σημαντική ενίσχυση στον τζίρο της πέτυχε η Μοτοδυναμική το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 17,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 20,49%, ενώ ο κύκλος εργασιών της μητρικής, για την ίδια χρονική περίοδο, σημείωσε αύξηση 21,04% και ανληλθε σε 17,2 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε 1,23% έναντι 4,01% το 2013. ΤΟ αντίστοιχο νούμερο για τη μητρική, ήταν 1,5% έναντι- 3,54%, της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Σε ότι αφορά τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν σε ζημιές 416 χιλ. ευρώ ενώ τα αντίστοιχα του εξαμήνου του 2013 ήταν ζημιές 1,27 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε ζημιές 319 χιλ. ευρώ από ζημιές 1,10 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε ζημιές 429 χιλ. ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα του 2013 ήταν ζημιές 1,26εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε ζημιές 332 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,11 εκα.τ ευρώ που ήταν το εξάμηνο του 2013.

Τα έξοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,3 εκατ. ευρώ από 4,8 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας μείωση 10,6%. Αντίστοιχα τα έξοδα της μητρικής το 2014 ήταν 3,7 εκατ. ευρω, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013 ήταν 4,09 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 10,4%. γεγονός που αποτελεί συνέχεια του αποτελέσματος των ενεργειών του ομίλου με στόχο την ουσιαστική μείωση των δαπανών.

Το σύνολο του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού του ομίλου και της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε στα 17,9 εκατ. ευρώ και 17,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, κονδύλια σαφώς αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα της 31ης Δεκεμβρίου 2013, λόγω της εποχικότητας των πωλήσεων. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων για τον όμιλο, το πρώτο εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε στα 19,5 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου, ενώ για την μητρική οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι 19,1 εκατ. ευρώ από 13,3 εκατ. ευρώ που ήταν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ  «ΑΚΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Τη συμμετοχή της στον ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την 15ετή εκμίσθωση του ακίνητου «Ακτή Βουλιαγμένης», βάσει σχετικής προκήρυξης της εταιρείας ακινήτων δημοσίου (ΕΤΑΔ) επιβεβαίωσε με χθεσινή της ανακοίνωση η Μοτοδυναμική.

Σημειώνεται ότι εκτός από την Μοτοδυναμική προσφορά έχουν υποβάλλει ακόμη πέντε εταιρείες ή ενώσεις εταιρειών -προσώπων. Συγκεκριμένα πρόκειται για την ένωση εταιρειών Apollo Investment Holdco και Lyvarian Trading Limited, την ένωση προσώπων Βλάσιος Σταθοκωστόπουλος- Porto Hermes Resorts & SPAS, την Αστηρ Παλάς Βουλιαγμένης, την ένωση προσώπων Ελληνική εταιρεία Γρανιτών ΑΒΕΕ και Αναστάσιος Α. Δράκος και την εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοείων Λάμψα.

Ο διαγωνισμός αφορά την 15 ετή εκμίσθωση του τουριστικού ακινήτου, με δυνατότητα παράτασης για 5 επιπλέον έτη. Βασική επιδίωσξη της ΕΤΑΔ αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία της οργανωμένης ακτής, με εμπλουτισμό και συντήρηση των υποδομών της, που θα είναι αρμονικά ενταγμένες στο περιβάλλον, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας της και με σκοπό τη λειτουργία τιυ ακινήτου ως οργανωμένη ακτή με εκσυγχρονισμό, εμπλουτισμό και συντήρηση των υποδομών.

 

Πηγή: Χρηματιστήριο (Έντυπη Έκδοση)